Bordet fanger

I morgen skal regeringen have folketingets forslag om at bygge Hanstholm havn til 1. behandling. Det er en stor dag for de vestjyske fiskere - og en lige så stor dag for de folketingsmænd, som efter fyrre års forløb indfrier tidligere tingmænds løfte.

Der burde ikke være noget usædvanligt i, at folketinget holder ord. Det er der i dette tilfælde, og det må denne gang siges helt klart til tingmændene, at bordet fanger.

Der foreligger nu et regeringsforslag, som har et flertal bag sig. Det må og skal gennemføres i denne samling, ellers vil respekten for lovgivningsmagten mindskes i farlig grad.

Der er svigtet for mange gange i sagen ombring Hanstholm havn. Nu har man taget den beslutning at føre loven frem til folketinget, og så må man holde forslaget fast. Der kan ikke blive tale om i folketingsårets sidste travle dage at udsætte forslagets vedtagelse endnu engang.

Det vil være folketinget til ære, hvis det gamle løfte indfries.

© Poul Erik Søe – Kommentar i Kristeligt Dagblad 24. februar 1960

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside