Socialistisk flertal
For første gang flertal for socialismen i dansk menings-måling

En netop foretagen opinions-undersøgelse viser, at der for første gang er socialistisk flertal i Danmark - på papiret! Det er ikke de lyseste perspektiver, der tegner sig ved en sådan meddelelse. Allerede ved sidste valg så man jo, hvorledes de to socialistiske partier, socialdemokratiet og socialistisk folkeparti, var sår nær ved flertallet, at de kun manglede eet folketingsmedlem.

Men på trods af denne uheldsvangre situation har sikkert hver eneste ikke-socialistisk borger i Danmark lagt mærke til, at der ikke bliver regeret socialistisk herhjemme. Man kan jo blot fra de allersidste dage se. hvorledes Det radikale Venstres indflydelse som regeringspartner er betydelig som modvægt mod socialismen. Hvad betyder det til eksempel ikke, at det var et helhedssyn på samfundet, der kom til at præge udskrivningsloven, så skattelettelsen blev fordelt også til mellemindkomsterne, den store gruppe af skatteydere, og lad os nævne naturfredningsloven, hvori man ligefrem kan aflæse don radikale indflydelse i klare tal. Vi ved, at vi ikke vil blive angrebet for illoyalitet ved at nævne disse ting, fordi netop disse eksempler er kendt af hele offentligheden, og ingen skal da heller tro, at vi er tilhængere af det princip, at samarbejdende parter skal overgå hinanden i partipolitiske pralerier.

Imidlertid har vi sagt disse ting, fordi meddelelsen om det socialistiske flertal mere end noget andet må kunne åbne borgernes øjne for den politiske opgave, der historisk er tillagt Det radikale Venstre, nemlig at være bolværket mod socialismen.

Tydeligere end nogensinde før har det vist sig, at venstres og de konservatives politik med armene over kors i folketingsarbejdet, den politik, de har genoptaget efter valget, er den absolut svageste over for den frembrusende socialisme. Det viser sig klart og tydeligt, hvorledes disse to partiers bestandige angreb på Det radikale Venstre, angreb, som naturligvis har skadet den samlede liberale front ubodeligt for mange år, nu har hævnet sig i grelleste forstand.

Mon ikke det må give en og anden venstremand noget at tænke på, når han læser om det socialistiske flertal i befolkningen. Mon ikke en og anden venstremand er ved at blive klar over, at de ustandselige angreb. som er sat ind over for Det radikale Venstre, har gavnet de socialistiske fløje, ikke mindst de yderligtgående socialister, som under maske er trængt ind i folkestyret. Mon ikke, man i venstre er ved at være klar over, at venstre ved at overtage den gamle konservative anvendelse af umådeholdne angreb på Det radikale Venstre har skadet den samlede liberalisme?

Og mon ikke man rundt omkring i erhvervskredse vil opleve en opvågnen efter de meddelelser, som nu er kommet frem om socialisternes stilling i samfundet. Mon ikke man efterhånden er ved at være klar over i erhvervskredse, at arbejdsgiver-organisationens tilskud til venstre og konservative bliver brugt af politikere, der som pæleorme gnaver i det bolværk, Det radikale Venstre har bygget op mod socialismen? Mon man ikke er ved at blive klar over, at denne ikke så lidt usmagelige pengestøtte skader en politik, der gavner samfundets helhed?

Foreløbig eksisterer det socialistiske flertal kun som begreb på papiret. Hvis der ikke sker en opvågnen i de to store oppositionspartier og i de vælgerkredse, der støtter disse partier, vil vi kunne komme i den situation at se begrebet virkeliggjort.

© Poul Erik Søe – ledende artikel i de radikale aviser, udsendt af radikale Venstres Pressebureau 2. marts 1961

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside