Luk dørene op

Folketingets ferie falder mange folk i øjnene. Det kritiseres, at der holdes for lange ferier. Der ankes over, at det politiske liv ligger stille fra juni til oktober.

For selve lovgivningsarbejdet er det ikke givet, at det er nødvendigt for politikerne at opholde sig på Christiansborg hele sommeren igennem. I øvrigt er det en misforståelse, at politikerne holder ferie hele tiden. Naturligvis daser de ved stranden som andre. Men nogle passer deres almindelige erhverv, og det er vel kun rimeligt, hvis alle tingets pladser ikke skal besættes med såkaldte levebrødspolitikere. Andre tager kontakt med deres vælgere i Folketingets ferie, og det kan der være stort behov for.

Alligevel er det rigtigt, at pausen i Folketingets arbejde er for lang. I et moderne samfund, hvor udviklingen går hurtigt, er det vanskeligt at indpasse fire måneders total standsning i den politiske aktivitet.

Derfor så man i fjor Socialdemokratiets leder, Jens Otto Krag, ivre for at få Folketinget ind i ferien for at drøfte økonomi. Det fik han dengang skoser af folkesocialisten Aksel Larsen for. I år er det Aksel Larsen, der vil have et ekstra folketingsmøde i ferien. Så hurtigt kan standpunkter skifte. Aksel Larsen vil have en fællesmarkeds-drøftelse.

Det er såre forståeligt, at især oppositionen ivrer for at virke i sommerferien. Et oppositions-initiativ virker mere dramatisk og får mere omtale i sommerferien, mens regeringen (hvilken farve den end har) som regel mener, at alt ligger såre godt.

Aksel Larsen kan ikke være i tvivl om, at spørgsmålet om Danmarks ansøgning om optagelse i Fællesmarkedet hviler på en bred beslutning i Folketinget. Men selv om situationen ikke er akut, kan Aksel Larsen - og andre med ham - have ret i, at der nok kan være brug for en aktuel markedsdebat, også i denne sommer. Ikke for at ændre på den politiske beslutning, men fordi markedsdebatten i befolkningen og pressen først for alvor er taget fat efter åbningsmøderne i EEC. Dansk markedsdebat rummer en træghed og en træthed, som den først nu er ved at komme ud over. Rent oplysningsmæssigt er det derfor en naturlig service over for alle partiers vælgere, at der allerede nu sker en politisk debat på grund af de første møder mellem regeringen og EEC-repræsentanterne.

På den anden side er det et kæmpeapparat at sætte i gang, hvis man skal indkalde hele Folketinget for at få en sådan drøftelse. Det vil virke som en underlig fuser, at Folketinget drøfter Danmark og Fællesmarkedet en dag eller to for at nå frem til en beslutning, som allerede var taget i forvejen.

Den ønskede politiske debat, for det er jo debat og oplysning, man vil, ikke absolut ændring af det skete, kunne fremkaldes på en anden måde.

Folketinget har et fast markedsudvalg, som sidder året rundt, selvsagt også i den såkaldte folketingsferie. I dette udvalg føres en løbende debat om markedspolitikken, men det sker for lukkede døre.

Tiden er inde til at lukke dørene op. Der bør gives adgang for presse, radio og fjernsyn til markedsudvalgets møder, og det bør ske allerede nu i sommer.

I udvalget kan partierne få lejlighed til at understrege deres synspunkter, begrunde den gamle beslutning om ja til EEC og uddybe den med nye synspunkter.

Jamen, er det da ikke græsseligt, at ikke alle folketingsmedlemmer er til stede? Nej, for de ville alligevel kun i beskedent tal befinde sig i folketingssalen, hvis hele Folketinget var indkaldt. Det er praksis, at mange er væk, og især ville frafaldet være stort til en sommerdebat i folketingssalen om et emne, som på forhånd er afgjort.

Altså kan Folketinget roligt tage det skridt at åbne dørene til markedsudvalget. Dermed får vi også afprøvet selve systemet med åbne udvalgsmøder. Man vil opdage, at åbenheden er så værdifuld, at den vil brede sig til andre udvalg og skabe større respekt i offentligheden for det politiske arbejde.

© Poul Erik Søe. Kommentar i Ugemagasinet NB! 7. august 1970

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside