Vi bør have en SR-regering
– Vil Baunsgaard?
En ny politik kræver nye hovedpersoner. Blok-politikken er død. Men i VKR-partierne fortsætter person-striden, som om vi stadig var i slutningen af 6o’erne.

Hverken Poul Hartling eller Hilmar Baunsgaard vil være de rette personer til at lede en formidlende regering. Deres støbekanter stammer fra VKR-blokken.

Ingen af dem vil kunne bygge bro over den ideologiske kløft. Jeg er ikke i tvivl om, at Hilmar Baunsgaard har viljen til nu at genskabe tillidsforholdet til Socialdemokratiet. Han er blot alt for sent ude.

Hans vanskeligheder med nu at blive regeringsleder springer af hans uforsonlige holdning til Socialdemokratiet siden 1965. Hans problem er at blive troet, når han pludselig nu efter otte års forløb optræder som "gammeldags" radikaler og ikke længere vil sammenrotning mod arbejderpartierne.

Det lille retsforbund har under drøftelserne om et nyt styre sagt de ord, der står mit hjerte nærmest. De vil have folketingets formand Karl Skytte som statsminister for en radikal mindretalsregering. Den radikale folketingsgruppe skylder et svar på det udspil.

Karl Skytte er for mig at se en af de få i de borgerlige partier med klart formidlende evner. Selv under de ensidige regeringer har han gang på gang vist, at han ikke er enøjet. Han var en af de få radikale, der stemte for socialdemokraternes dagpengeordning.

Udgangen på det radikale hovedbestyrelsesmøde forud for valget var Iykkeligt for det syn, jeg repræsenterer i Det radikale Venstre. Partiet drejede væk fra juni-landsmødets tiltro til et fortsat flertalsstyre af VKR. For første gang siden 1965 gik det radikale venstre påny ind for et bredt samarbejde også omfattende socialdemokraterne.

På dette møde forud for valget nævnte jeg den mulighed, at Socialdemokratiet efter valget næppe ville føle sig selv regeringsdueligt. Det længste, jeg da mente at kunne drive samarbejdet med højre side, var et mindretalsstyre af VKR-partierne, støttet af socialdemokraterne.

Det er formentlig den sammenstilling, Hilmar Baunsgaard har haft i tankerne siden valget. I mellemtiden har Venstres Poul Hartling efter mit skøn ødelagt mulighederne selv for den løsning. Bliver resultatet VKR, må det for de radikale være afgørende, at regeringen ikke sidder et øjeblik længere end den stund, da et socialdemokrati som helhed stemmer imod regeringen.

Den eneste løsning, der formentlig kunne gengive socialdemokraterne rimelig lyst til regeringsansvar, er et styre af socialdemokrater og radikale. Inden næste valg ligger den løsning lige for. Den burde kunne bruges i dag.

En SR-regering ville være et stort offer for de nuværende radikale ledere. Men da det radikale venstre har kørt friløb så længe, er det også de radikales tur til at vise offervilje.

© Poul Erik Søe i Dagbladet Aktuelt 13. december 1973

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside