Syndens forholdstal

DANSKE BISPER har gjort kristendom til procentregning. De har lavet Vorherre om til en regnestok. Politisk har bisperne regnet den godt ud for sig selv.

Bisperne tav, da den konservative justitsminister gjorde 90 procent af aborterne lovlige. Nu føjer den socialdemokratiske justitsminister de sidste 10 procent til. Så siger bisperne fra.

Bisperne har dermed givet os et forholdstal for den tilladte synd i Danmark. De ti bud skal forstås sådan, at man godt må stjæle 90 kroner, men ikke 100. Du må bedrive hor med 9 kvinder, men ikke 10. Og så videre.

I gammel tid fik kirken tiende. Man måtte af med en tiendedel i kirkeskat. Det blev afskaffet. Men nu har bisperne indført moralsk tiende. Der er i fremtiden 10 procent bispemoms på synd.

Bisperne er så fastlåst i deres egen procentsats, at det ligner religiøs talmagi. Ordene mod fri abort blev udsendt af 90 procent af danske biskopper. De sidste 10 procent var på rejse. Efter biskoppernes egen målestok må man slutte, at det var den syndige del.

FØR VAR DET kirkelig skik, at kvinder skulle tie i forsamling. Grundtvig har lært dansk kirkeliv, at bisper skal tie som forsamling. Det har bisperne efterlevet undtagen i krigstid. Nu optræder de, som om fjenden stod i landet.

Snakkesalige kvinder har ikke været noget problem, da bispernes forsamling undsagde fri abort. De er alle mænd. De har sagt fra af etiske grunde. Det er deres ret mand for

mand. Men de har sagt fra som gruppe. Det levner dansk kirkeskik dem ikke ret til. Det er misbrug af folkekirkens navn. Deres etik tilsagde dem ikke at tie - eller spørge folkekirkens kvinder først.

Tilbage er det håb, at menighedsrådenes etik ved kommende bispevalg vil være højere end bispernes. Så kan der måske blive valgt kvinder til bispeforsamlingen. Bare 10 procent.

Afdøde kirkeminister Bodil Koch kaldte bisperne en trist forsamling. Hun havde ret. Sådan er bisper, når de først er valgt. Indtil da farer de riget rundt med stærke meninger. Så får de bispesyge. Den er værre end præstesyge, som hindrer tale på grund af hæshed. Den, der har bispesyge, tør ikke sige sin mening alene.

Når bisperne er valgt, forsvinder 90 procent af deres frejdighed. Der er 10 procent til rest, og den kommer kun til udtryk, når bisperne kan dække sig bag hinanden som gruppe.

BISPER HØRER IKKE hjemme i en folkekirke. De er en rest af katolsk paveforvaltning. Deres ord mod fri abort bryder med dansk kirkeskik. Enhver med kirkekalk på ærmet ved, at Grundtvig fik udryddet tanken om biskopperne som åndelige overhøjheder. De er slet og ret kirkelige kontorister. Det er derfor, de er så dygtige til procentregning.

Heller ikke bispernes hyrdebrev mod fri abort gør dem til kirkefolkets åndelige vejledere. Det er heller ikke det, bisperne vil. De vil være politiske vejledere. De vil have politisk magt med kirken som middel.

Bispeforsamlingen har gjort sig til partikontor for Kristeligt Folkeparti. De har spændt folkekirken for en partipolitisk vogn. Det er Kristeligt Folkepartis sejr. Men det er folkekirkens død.

Bispernes ukristelige talmagi har sammenhæng med kirkepolitik. 90 procent af det danske folk er medlemmer af folkekirken. Det er nok dem, bisperne tillader lovlig abort. 10 procent ønsker stat og kirke adskilt. De sidstes kirkepolitiske standpunkt er blevet styrket gennem bispernes indblanding i samfundspolitik.

© Poul Erik Søe - kommentar i Dagbladet Information 22. Januar 1973.

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside