Manden med dåbsfadet

Det er underligt, at bagstræbet ofte bærer navnet oprør.

Hvem er nu kirkens oprører i den øjeblikkelige strid om dåb?

Er det Karise-præsten og hans kaldsfæller, som døber uden at sætte vilkår?

Eller er det pastor Nør i Vendsyssel, som vil stille os på geled efter Bibelens bogstav?

Pastor Nør er på forunderlig vis blevet en slags folkehelt. Mange aviser tager ham til hjertet, for her er dog en mand, der tør sige kirkens tilpasning til det nutidige imod.

Men den uheldige helt fra Vendsyssel er ikke værd at dyrke, for hans oprør skal først og fremmest tjene til at skabe afstand mellem kirke og folk - ganske vist i kraft af den modsætning, at folket skal tvinges til kirken.

Jeg har ingen ret til at falde fordømmende over pastor Nør. Jeg genkender mig selv i hans forsøg på at regelrette kirken. Nøjagtig så stiv og bogstavtro var jeg som 16årig i Kristelig Gymnasiastbevægelse. I dag kan jeg se. at min bogstavtro har lagt sig debatdræbende over dem, jeg var sammen med.

Først senere møder jeg den frigørende tanke, at mennesket kan være meddigtende i sin kristendom. At gå ud fra ordet i sit forhold til andre er en digterisk fornyelse. At dække sig bag ordet for at ensrette andre er at ophøje sig selv og nedværdige andre. Det gælder ikke bare Bibelen, men hele det digteriske ord.

Til sit udfald vælger pastor Nør ordene om dåb og indlæring. Jeg føler ikke hans råb som et møde med en trosfælle. Det er en tekniker, der har klædt sig i kjole og krave. Hos Nør er der vel heller ingen syndsforladelse den søndag, da vinen på grund af kordegnens forglemmelse og lovens regler om søndagslukning ikke kan bydes rundt sammen med brødet?

Mit første barn levede kun et par døgn. Det blev døbt, men aldrig indoktrineret i den kristne børnelærdom. Kunne Nør have været manden med dåbsfadet ved den lejlighed?

Hvis han svarer ja, er han alligevel derude, hvor han som menneske og præst selv sætter vilkårene Da gør han som sine kaldsfæller. Bogstavret er en sådan dåb nok ikke så meget værd, men selv en Nør ville nok lade afgørelsen ske et andet sted end i sit studereværelse eller ved døbefonten.

Pastor Nør gør sig til maskinpasser i et kirkeligt teknokrati. Han er ikke oprører. Han er autoritær. Og hans værktøj, der skal fastlåse det levende ord, er det døde bogstav.

© Poul Erik Søe, Kariserier i Dagbladet Roskilde-Ringsted 13. februar 1974.

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside