Folkelig vise

Mel.: "Junkerspiren kaster stolt med nakken".

Estrups blå gendarmer er historie.
De red ud mod folkeviljens ret.
De sku' skaffe magtens top en glorie
ved at ride folkestyret træt.
Magt er altid godt forklædt, det tror je',
skilter med sin vælde på et bræt.
Vi er folket, vi er selv historie,
de kan ikke ride folket træt.

Folket gjort til grin og gemt i hygge,
folket pakket ind i film og ord,
folket sat til skattejagt på lykke,
underholdt af lotteri og mord:
Så bli'r politik en lov om fredning
af et lukket kredsløb for de få
- giv en dagløn til din egen redning
og få folkestyret op at stå.

Vi er folket, vi vil ikke bøjes
til et syvtal i en statistik.
Vi er folket, vi vil ikke nøjes
med at sætte kryds i politik.
Hvis vor stemme kun bli'r brugt til valgkrig,
tælles op og sættes i arkiv,
skal de vide, folkets stemme aldrig
svigter retten til sit eget liv.

Hvordan smager "Folket" dig i munden? 
Vammelt ord med sukret ubehag? 
Ordet "folkeligt" er det så bunden
af, hvad brækfornemmelsen kan ta'? 
Folket, det er dig, du ved det ikke
du står over folket, sikke't held!
Folket gi'r dig opstød, kvalme, hikke
- måske fordi du ik' ka' li' dig sel'.

Folket?  Folket, hvad er det i grunden? 
Kun et ord til pynt på grundlovsdag? 
Folket, vil du kende det fra bunden? 
Tag på Danmark, men fra neden a'. 
Folkeligt er gammelt ord, der bru'es,
folkeligt det nye, som vi tør.
Folkelig den vilje, som kun kues,
når vi sælger ånden ud for smør.

Folkelig er hele slægtens vandring
- arv og kys, der gik fra mund til mund. 
Folkelig er også hver forandring,
støbt i folket og på Danmarks grund. 
Er vi snævre, så vi ikke ænser
fremmed folk med ord, som kræver tolk? 
Folkeligt er ansvar uden grænser
for de andre, deres ret som folk.

Poul Erik Søe
(Sunget af Trille i fjernsynsudsendelsen "Demokrati er ikke arveligt", Danmarks Radio efteråret 1974).

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside