Vælgerne bærer
stadig maske

De kommunale vælgere har holdt sig en forlænget fastelavn. De bærer stadig den maske, de tog på ved folketingsvalget.

Hvor nogle få folkevalgte fremtidig er forsamlet i folkestyrets navn, vil der være en kommunist og en Glistrup-mand til stede midt iblandt dem.

Jeg ser en dyb sammenhæng mellem Glistrups fremgang i fjor og Knud Jespersens mangedobling ved kommunevalget.

Glistrup var en advarsel til ide-partierne, men advarslen blev ensidigt tolket. Partierne red med på den stemningsbølge, der med østenstormens kraft skyllede ind over landet fra Bornholm.

Det var dog kun hver ottende, som delte Glistrups løbske had mod fællesskab og stat. Partierne glemte at aflæse den konservative skæbne som en vigtig måler. Intet parti lagde sig før folketingsvalget så tæt op ad Glistrup - og intet parti mistede så meget.

Det vidnede om, at der i vælgerfolket var en modstrøm mod det glistrupske. Kommunisternes fremgang nu, som i København har gjort dem større end de konservative, kan kun læses som udtryk for en stadig voksende modstrøm mod Glistrup og andre partiers medløberi i hans spil.

Der er ikke een kommunist mere i Danmark, end der var ved 1960-valget. Men vælgeren bærer maske. Vælgeren viser med sin stemme, at der er grænse også for ønsket om at stække tryghedssamfundet.

Kommunisterne var et af de få partier, der denne gang kunne bruges til protest mod glistrupperiet også i de andre partier. Selv for borgerlige vælgere har kommunistpartiet været brugeligt, fordi det gennem tresserne hold sig fri af den mest sværmeriske, mest ideologiske nysocialisme.

Med få måneders mellemrum har vælgerne nu båret Glistrups og Knud Jespersens masker for at advare mod blok- og fløj-politik. Tag ikke fejl af, at vælgerne har valgt den ene fløj til at nedkæmpe den anden. Så modsætningsrig er politik.

Men maske-tidens afslutning nærmer sig i Danmark. Venstres og Socialdemokratiets samarbejde hen over midten vil langsomt gøre det agtværdigt for vælgeren at vise ansigt. Ikke så få vovede det allerede nu.

SV-barnet ligger endnu ved brystet, men kommunevalget viser, at forældrene er ved at få glæde af det. Nu mangler bare en forståelse i de to partier af, at midtersamarbejdet ikke skal udvikles som en mærkværdig hævnakt mod tresserne.

Ved hævnaktens bortfald vil endnu mange vælgere kaste masken og se i øjnene, at Venstre og Socialdemokratiet allerede har grundlagt den politik, der gør Glistrups og kommunisternes karneval overflødigt.

© Poul Erik Søe - kommentar til Venstres aviser, udsendt over Venstres Pressebureau, her fra dagbladet Vestkysten 7. marts 1974

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside