Det almene

Døgnets drøftelse blandt idrætsudøvere, der ikke vil bruge fagdyrkelse som udmeldingsbrev til fællesskabet, har "det almene" som stikord.

Hvad der i grundtvigske foreninger og skoler hedder "det folkelige", har fra gammel tid i idrætten kaldt sig "det almene".

Almen hører til de helt gamle danske ord, i hvert fald i den tydning, som idrættens folkelige bevægelser bruger det.

Almen har sådan brugt tydningen "det, som hører alle mennesker til". Efter en tid i glemmebogen dukkede det op igen for et par hundrede år siden med en anden tydning - almindelig.

Men det er den ældste tydning, som har mening i folkelige sammenhæng. Man kan næsten se på ordet, hvad det vil udtrykke. Alle bogstaver er lige høje, undtagen det dristige l, som bringes på plads og i orden ved at være tyndere end de andre.

Uden tvivl har man ikke lov at tyde ordbilleder sådan. Også her er det skævt. For "det almene" er ikke et udsagn om enshed, endsige ensretning. Men det høje, tynde l røber da også, at det almene har frihed til forskellighed.

I nær slægt med almen er ordet almindingen med tydningen "udyrket fællesjord". Og døgnets drøftelse om ,,det almene" i idrætten er en genopdagelse af den udyrkede fællesjord, omspændende alle vore mange indhegnede jorder og fag-folde.

For tiden kan kræfter, forenede i DDGU, men med hvert sit udgangspunkt i idrætsforeninger eller ungdomsforeninger, toppes om virkeliggørelsen af ,,det almene". Nogle mener, det bedst kan ske ved påny at skilles.

Selve skilsmisse-tanken er indavl. At indlede en stræben efter øget folkeligt fællesskab ved som første skridt at gå fra hinanden er kun at gendigte Benny Andersens digt om at være god, hvad han bedst mestrer, når han er helt alene.

"Det almene" er slet og ret gennem fælles fortid at være bundet til sine samtidige, pligtig til at samtale med dem på det arvede sprog og til at sikre dem frihed til forskellighed. "Det almene" er ikke særlige fagtimer afsat til formålet, særlige tiltag i styrelsers virketrang eller en luftig, tonebåret stemning af gruppe-oplevelse.

Det almene" møder du kun eet sted. I medmennesket ved siden af dig. Lad dig ikke befamle af tilrettelagt, planlagt og psykologisk lommeberegnet almenhed på stive klokkeslæt . Det almene har hverken lineal i øjet eller skema i skægget.

© Poul Erik Søe – Ledende artikel i bladet ”Dansk Ungdom og Idræt” 16. februar 1978

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside