Storkommuner giver ikke
billigere administration

En af forudsætningerne for kommune-reformen ved halvfjerdsernes begyndelse drages i tvivl af en undersøgelse, foretaget af elever på Uldum Højskole ved Vejle.

Et gennemgående argument for indførelse af storkommuner var, at administrationen ved sammenlægningerne ville blive billigere. Til nu er der intet, der tyder på, at en sådan fordel er opnået, viser undersøgelsen.

Undersøgelsen på Uldum Højskole er foretaget ved hjælp af regnskaber fra nogle af elevernes hjemkommuner, nemlig Odense, Hjørring, Gedved, Lejre, Morsø, Ringkøbing, Stenlille, Vojens, Ølgod og Århus.

Regnskaberne fra disse kommuner er sammenholdt med og bekræftet af de årlige oplysninger fra samtlige landets kommuner. Her viser budget-tal for 1976-77, at alle kommuner med over 50.000 bosiddende i gennemsnit pr. indbygger har en udgift til administration på 801 kr. For samtlige kommuner under 6000 er den budgetterede udgift i samme periode i gennemsnit pr. indbygger 655 kr.

En lang række forskelligheder i kommunernes postering af omkostningerne ved administrationen gør det svært at finde helt sammenlignelige tal, og et endeligt svar på forholdet mellem store og mindre kommuners udgifter til forvaltning kommer først, når nye og fælles kont-regler, foreslået af Kommunernes Landsforening, nu tages i anvendelse. Undersøgelsen i studiekredsen "Det folkelige Danmark" på Uldum Højskole synes dog entydigt at pege på, at de mindre kommuner i hvert fald ikke har højere udgifter til administration end de store kommuner, skønt denne påstand var indeholdt i drøftelserne forud for sammenlægningerne fra tressernes midte ind i dette tiår.

© Poul Erik Søe – pressemeddelelse fra Uldum Højskole 5. marts 1978

Gengivelse af artikler i enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside