Socialdemokrater vil ikke
bruge EU-stråmænd

Klogt socialdemokratisk nej til "Europa i Danmark"
Man kan høre på navnet, at den er gal. Der er en paraply-organisation på vej, som skal hedde "Europa i Danmark". Det har jo alle dage, om man nu er tilhænger eller modstander af EU, været omvendt - at Danmark ligger i Europa. Der er lige som ikke plads til det modsatte.
Ganske vist kunne man i Jyllands-Posten for nogle år siden læse den sære overskrift: "Horsens på vej til Europa". De enfoldige af os, som har haft gode geografilærere, mente at kunne huske det modsatte. Horsens lå allerede i Europa. Der var derfor - mente vi enfoldige - ingen grund til at flytte Horsens.
Ord-svindelen ligger selvsagt gemt i propagandaen, der vil hævde, at EU er Europa, hvad EU jo netop ikke er, men kun en del af Europa. Ellers var der ikke grund til at lave om på traktaterne hele tiden, så man kan få flere lande med. Hvad man iøvrigt kan uden at lave traktaterne om. Men det er den næste del af ord-svindelen.
Måske de fleste allerede har læst om, at nu vil Over-Danmark, som de ser sig selv, lave sig en ny organisation. De store, der mener noget andet end under-Danmark, er: Dansk Industri, Metalarbejderforbundet, Socialdemokratiet, Det konservative Folkeparti, Venstre, Det radikale Venstre og Centrumdemokraterne.
Eller rettere sagt sådan var det indtil søndag (21.12.97). Da meddelte nemlig dagbladet Aktuelt en såre klog vedtagelse i Socialdemokratiet. Partiet vil ikke være med i den ny organisation med det sære navn "Europa i Danmark".
Partiets særligt EU-kyndige Ove Fich siger, at "socialdemokratiet vil ikke være blandt aktørerne, når startskuddet går i januar". Man kan også læse, at socialdemokraterne aldrig har meldt sig ind i "Europa i Danmark". Ove Fich mener, at ethvert parti taler bedst til sine egne vælgere. I Danmarks Radios tekst-tv står der ligefrem, at socialdemokraterne lægger den tværpolitiske organisation "på is".
Det er klogt, og socialdemokratiet skal ikke hånes for, at partiet noget sent kommer på den tanke ikke at ville bruge stråmænd i drøftelserne op til afstemningen 28. maj 1998 om Amsterdam-traktaten.
Man kan håbe, at de andre bag den ufolkelige organisation bliver lige så kloge som socialdemokraterne. Meningen er, har man kunnet læse i dagbladet Politiken, at lave "en ny bred kampagne-organisation", som "skal flytte danskernes grundholdning til Europa".
Det var i Aktuelt (8.12.1997), man kunne læse, at over-Danmark har udpeget en kvinde til at være gidsel for den nye organisation til nedknokling af forkert tænkende i under-Danmark. Kvinder er mest imod EU, så mændene bag propaganda-aktionen har fundet sig en kvindelig stråmand, ifølge Aktuelt Kvindeligt Arbejderforbunds formand, Lillian Knudsen, som skal være "frontfigur".
Iøvrigt er det oplyst i pressen, at bagmændene i den ny propaganda-form såmænd var partisekretærerne i Venstre, Det konservative Folkeparti og Socialdemokratiet. Altså har socialdemokraterne allerede beg på fingrene, men når de nu tager afstand, så er det en ny modenhed hos socialdemokraterne, en ny klogskab, og det skal jeg ikke tale ilde om.
© Poul Erik Søe 21. december 1997

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside