Javndøgursstormur
over Hans Engell

Færø-sagen fører til konservativt forsøg på at forsinke kaos
Den tidligere konservative partileder Hans Engell tænker ikke kun på julegaver i disse dage, før julebarnet fødes. Han har også barslet selv - med et forslag om, at folketinget skal nedsætte et udvalg. Der synes at være gået det, som på færøsk hedder en javndøgursstormur over Hans Engell - en jævndøgnsstorm. Stormen har påvirket ham til at ville rense luften, endnu før hørmen har bredt sig.
Nu er tanken om et nyt udvalg i sig selv ikke den mest dristige planlægning af det nye år. Der skal nok komme en hel del udvalg ganske af sig selv.
Men det er et særligt udvalg, Hans Engell tænker på. Det kan læses på Danmarks Radios tekst-tv i dag (20.12.1997), gengivet fra Ritzaus Bureau. Udvalget skal nedsættes som optakt til den politiske kamp om Færøsagen.
Og udvalget skal granske det, der i Ritzaus telegram kaldes "Færø-ekspert-rapporten". Ekspert-rapport er en flot omskrivning af kendsgerningerne, som handler om nogle sagfører-ord, der kommer fra det ikke uvildige hold af folk, der af regeringen med folketingets flertal bag sig blev bestilt til at se på, hvad der egentlig skete med godt en milliard kroner på Færøerne. Sagfører-ordene kommer i januar.
Man kunne have håbet på et vist mådehold i den taktiske tænkning netop fra Hans Engell, da de konservative selv er er blandt dem, der får sagfører-undersøgt deres handlinger i forhold til Færøerne i milliard-sagen omkring Den danske Bank. Det lyder jo, som Hans Engell har lyst til nu også vil være sin egen dommer.
Færø-sagens indhold er, at Den danske Bank før et møde i statsministeriet hos Poul Nyrup Rasmussen havde omkring en milliard kroner i klemme. Det havde Den Danske Bank ikke, da mødet var forbi. Nu sad den færøske bank og dermed det færøske landsstyre med milliard-glæden.
Sagfører-undersøgelsen klarlægger i bedste fald, om Poul Nyrup Rasmussen var ind-blandet i sagen på Den Danske Banks side. Netop på grund af det spørgsmål, var det en grov fejl, da det viste sig, at en af de udpegede sagfører-undersøgere førte en anden sag for Den danske Bank.
Endnu grovere var det, at den danske justitsminister, Frank Jensen, sagde, at færingerne godt vidste, at den ene sagfører-undersøger ikke var uvildig. Det kunne han ikke fastholde, og justitsministeren fik en næse af folketinget. Men næser griner de jo bare ad i folketinget, en lystighed, der har bredt sig fra Uffe Ellemann-Jensen og hans ringeagt for folketingets flertal i fodnote-tiden.
Men i januar handler det nok om mer end næser. Det ved Hans Engell. Han ved også, at en af mistankerne handler om de konservative, der har haft med Færø-sagen at gøre, mens de sad i regering og med industriminister-posten.
Spørgsmålet er, om det var en plan fra Schlüter-regeringens tid, at Den danske Bank skulle slippe for milliard-gælden, som så skulle gnides af på færingerne. Og om Poul Nyrup Rasmussen overtog den plan, og om den nuværende statsminister forud har kendt til planen mod færingerne, sådan som et hidtil ukendt notat, offentliggjort af Berlingske Tidende, nylig blev tydet.
Hans Engells udspil allerede nu skyldes nok, at han slet ikke kan vente på sagfører-ordene, der let kan blive spark under knæet, som modsat gaver under træer ikke er festlige at vente på. Men den tydelige utålmodighed kan også skyldes, at der kan komme valg hurtigt i sammenhæng med politiske sammenbrud efter sagfører-ordene. Måske ligger så hele den gyldne plan på gulvet, planen om at holde Poul Nyrup Rasmussen og socialdemokraterne i regering, indtil folkeafstemningen om Amsterdam-traktaten er overstået. Og de konservative får sig et hurtigere valg end ønskeligt er for partiet efter formands-skiftet.
Hans Engells forklaring på, at der skal nedsættes et særligt udvalg, er: "Vi må sikre, at debatten ikke ender i kaos. Færø-rapporten skal have en grundig og saglig behandling frem for hastværksaktioner."
Det lyder jo kønt, undtagen for færingerne. Der har været kaos på Færøerne siden Danmarks svigt. Desuden må man huske, at det var de konservative, der ønskede en sagfører-undersøgelse. Det var de konservative, der aftalte med socialdemokraterne, hvordan det brød skulle bages. Renfærdigt har tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen hele tiden stået fast på, at der ikke burde ske en sagfører-undersøgelse, men en dommer-undersøgelse. Uffe Ellemann-Jensen har dermed sluttet op om den dommer-undersøgelse, der også var færingernes ønske. Den forskel, som er vigtig, er nok også grunden til, at de konservative indtil videre er ene om at foreslå et særligt udvalg, der efter Engells beskrivelse mest ligner et af de forsinkelses-udvalg, vi kender så godt i dansk politik.
Men hvem ved, om hans Engel er så ene, som det kan se ud til. Måske Hans Engell har talt sit forslag om forsinkelse af kaos igennem med statsminister Poul Nyrup Rasmussen. Det kunne godt sådan lidt i omegnen ligne et forslag, der ikke kommer helt utilpas for statsministeren. Men for den øvrige regering, socialdemokratiet og det radikale må man da tro, at de ikke vil lege kaos-piloter med Tamil-sagens parti.
Hans Engell har nemlig sine tanker et uhyggeligt sted, ved Tamil-sagen og dens slutning, dommer-undersøgelsen, der samme dag førte til Poul Schlüters tilbagetræden fra statsministerposten og dermed hele regeringens fald. Det er de hændelser, Hans Engell ser som kaos, skønt de for alle andre måtte ses som selvfølgelige, løgnens tid var forbi. Der var - trods statsminister Schlüters ord - fejet skidt ind under gulvtæppet, og når statsministerens ord ikke stod til troende, så måtte han og regeringen gå. Der var ikke spor kaos. Vi fik bare en ny regering. Intet er nemmere.
Sådan vil det også være i januar måned. Er statsministeren skyldig, må han gå. Og er der blandt konservative og andre tidligere regeringsmedlemmer medskyld, så kan de skyldige ikke træde i den nuværende regerings sted.
Der vil ikke være nogen som helst grund til at vente på et forsinkelses-udvalg i folketinget. Et sådant udvalg vil netop fremkalde kaos. Hvis det er åbenbart, at der er tale om skyld i det, som politikere har erklæret sig uskyldige i, så kan der handles på selve dagen. Ja, man må sige, at nu er der nærmest tradition for, at det sker straks.
Man kan forestille sig den modsatte situation, som netop - med Engells udtryk - vil være kaotisk. Hvis statsministeren er skyldig i handlingerne mod færingerne, skønt han har påstået det modsatte, kan statsministeren ikke lade som ingenting, blive siddende og regere videre i månedsvis, mens der bliver ventet på Hans Engells forsinkelses-udvalg.
Hvis statsministeren er uskyldig, og man kan da selvsagt ikke tænke sig andet, vel Hans Engell, så er det da en sær ny skik, at et særligt udvalg skulle sidde og ikke forhaste sig med at gennemgå sagen.
Men måske er det her, humlen går over brøndlåget for at købe øl hos David. Mon ikke Hans Engell i al ro, som alle andre færinger og danskere, skulle vente på de sagfører-ord, inden han nedsætter udvalg.
I hvert fald ønsker jeg ham glædelig jul - eller måske skulle det i forsinkelses-udvalgets ånd være mere færøsk: Gud han råder, hvor vi drikker næste jul.
© Poul Erik Søe 20. december 1997

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside