Svenskerne kunne lære
af grønlænderne
61 % af svenskerne stadig mod EU, men de gør ikke oprør endnu.
Det kneb at nå et flertal i november 1994, da svenskerne holdt folkeafstemning om landets indtræden i EU. Men som herhjemme i 1972, så blev EU i Sverige solgt på frihandel og frisind, samarbejde og fredens bevarelse.
Propaganda-møllen kørte og vandt, men svenskerne opdagede, som vi gjorde det, at de flotte løfter ikke gælder på samme måde i EU som i svensk eller dansk folkestyre. Frihandel betyder kontrol. Frisind betyder stormagts-stræben. Samarbejde betyder de store landes magtfordrejning. Fredens bevarelse betyder tysk fremkaldelse af borgerkrigen i Jugoslavien, som kun amerikansk klogsind i hvert fald midlertidigt fik stoppet.
Svenskernes erfaring har gjort, at der vedvarende er en mægtigt flertal imod EU i landet. Flertallet imod EU er langt større end det flertal, der sagde ja i 1994.
Der er stadig ifølge den svenske avis Dagens Nyheters nyeste måling 61 procent af svenskerne, som er imod EU. Kun 31 procent er for, mens 52,2 procent var for i 1994.
Endnu mere end i Danmark, hvor det er uhyggeligt nok, undergraves selve grundlaget for folkelig indflydelse, når landets grundlæggende tilknytning til EU ikke har flertal andre steder end i den svenske Riksdag. Hverdagen i Sverige er præget af den modsætning; folkestyret har mistet sit folkelige grundlag i afgørende sager.
Sverige bør være kommet til det tidspunkt, hvor de ufolkelige magtkredse i svenske partier og organisationer indser, at en svensk udmeldelse af EU er uundgåelig.
Måske tror svenskerne, at det slet ikke kan lade sig gøre at komme ud. Tit er der blevet sunget den slags sange af EU-fanatikerne, også i Danmark.
Men fra rigsfællesskabet mellem Grønland, Færøerne og Danmark ved vi, at intet er nemmere. Grønland blev tvunget ind i EU (dengang EF) af danskerne. Der var kæmpemæssigt flertal imod i Grønland, men dansk overvægt i 1972 gjorde, at grønlænderne mod deres vilje måtte finde sig i at være medlem.
Siden, da Grønland fik hjemmestyre, meldte de sig ud. Vi har altså et nærliggende nordisk eksempel på, at det lader sig gøre for duen at slippe af ørnens klo.
Svenskerne burde tage ved lære af Grønland - og dermed blive et eksempel for Danmark, der desværre endnu ikke har så mange modstandere som Sverige.
Man bør opfordre det klare folkelige flertal i Sverige til at sætte sig i gang for at skabe et møde mellem Danmark og Sverige om en mulig samtidig udmeldelse og genskabelse af det nordiske samarbejde, som EU har lagt i ruiner.
© Poul Erik Søe 27. december 1997

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside