Euroens uro
Møntunionen fjerner bolværket for
selvstændige landes økonomi
Efter lang tids meget sikre stigninger i aktiers værdi og milliard-indtægter for danske aktie-ejere, er også den danske børs nu ramt af asiatisk influenza.
Med børs-panik som influenza er det sådan, at den altid kommer udefra. En influenza ville aldrig blive taget alvorligt, hvis den kom fra Billund eller Øster Højest.
Influenza giver kuldegysninger sammen med stigende kropsvarme, og med aktier er det endnu særere, at feberen stiger på samme tid som kurs-temperaturen falder.
I første ombæring har de danske aktie-fald de seneste dage ikke haft noget udspring i virkeligheden. Nedgangen skyldes feberpanik, stemninger, fornemmelser og den mærkelige sygdom, der hedder internationaliseringen.
Aktiehandel er et spil og på samme tid virkelighed. Friheden i spillet er tilmed nøglen til forståelsen af det samfunds-billede, som nogen elsker - det frie marked, hvis åbenbare svaghed er, at markedets frihed ikke kun har sine grænser i et virkes kvalitet. Vilkårene er, at man samtidig sætter alt på spil.
Nogen finder gravens sikre ro ved at slå sig til tåls med, at på længere sigt vil også aktiemarkedet spejle den virkelighed, der har med virksomheders kvalitet at gøre. Men kyndige ved, at helt vilkårlige kræfter spiller ind - uden hensyn til en virksomheds virkelighed.
Det tydeliggøres med disse dages asiatiske influenza på aktiemarkederne. Oprindelsen er åbenbar. Hong Kong som pengemæssigt knudepunkt er i hænderne på et styre, der grundlæggende vil det modsatte af det frie marked, og som kun tilpasser sig det frie marked nødtvungent og med den forsinkelse, som ideologisk styring naturgivent medfører.
Det, vi andre kan se af aktie-sygen, er en advarsel mod det forsøg, som EU er ved at gøre med møntunionen, en nøje gentagelse af dette års hændelser i Asien. EU vil gentage Hong Kong i Frankfurt. Og i andre pengemæssige knudepunkter.
EUs møntunion har indbygget ideologisk styring af det frie marked, der får sine grænser sat af vilkårligheden. Det tyske folk, der med stort flertal er imod møntunionen, ved, at det ikke er frihed, de køber sig med den ny EU-mønt.
Ængstelsen i Tyskland og i andre europæiske lande for virkningerne af den folkelige og økonomiske selvopgivelse, som møntunionen er udtryk for, bidrager i højt grad til gennemslags-kraften for den uro, der er indledt på de asiatiske markeder.
Euroen er grunden til uroen. Det er derfor ikke tilfældigt, at her i formiddag (28. oktober 1997) er det i Europa gået hårdest ud over de tyske aktier med en nedgang på omkring 9 procent.
Følgerne af den asiatiske usikkerhed spores verden over. Men det er den usikkerhed, magtpolitikere i EUs lande spreder, der har fjernet bolværket for de selvstændige europæiske landes økonomi, udtrykt i det frie markeds aktie-sprog.
© Poul Erik Søe 28. oktober 1997

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside