Farlige forbindelser
Der er forbindelse mellem politiet og rockerne. Det røbede den øverste politi-ledelse kendskab til (17.2.97).Politiet har på rockernes tilholdssteder fundet papirer, som handler om planlægningen af politiets kamp mod rockerne.I politi-ledelsen lægger man ikke skjul på, at de hemmelige papirer kun kan være kommet til rockerne fra politiet.
Men det overraskende i politi-ledelsens udtalelser til fjernsynet er, at man ikke vil undersøge sagen. Det blev forklaret, at det ville være som at "undersøge ud i den blå luft".
Det er en helt umulig holdning i et demokrati, at politiet selv kan afgøre, om det vil undersøge sig selv - og det nærmer sig det utålelige, når det drejer sig om netop den politisk tændte rocker-sag.
Man skal ikke være 007-agent for at fatte, at politiets planer om kampen mod rockerne kun kan være kendt af en bestemt kreds i politiet.
Det er lige så indlysende, at blot politi-ledelsens kendskab til farlige forbindelser mellem politifolk og rockere, straks måtte føre til en afhøring af samtlige politifolk, der har haft det mindste med de hemmelige papirer at gøre.
At opgive på forhånd er skødesløs omgang med tilliden til politiet. De ord, man måtte vente fra politi-ledelsen, var ikke udsagn om, at en undersøgelse ville være ud i den blå luft, men at man i hvert fald ville undersøge hver eneste, som har haft noget som helst med papirerne at gøre.
Politi-ledelsen har efter de skandaløse 18. maj-undersøgelser blandt sine mange opgaver næppe nogen væsentligere end med alle midler at sikre, at der i politiet udelukkende er demokratiske kræfter, og skulle der være andre kræfter inden for dørene, så er ingen undersøgelse imod dem spildt.
At opgive på forhånd - selvom man ved der er farlige forbindelser - er en krænkelse af borgernes demokratiske selvforståelse.
Men opgivelsen siger jo også til de politi-folk, der efter udsagnet må have givet de hemmelige papirer til rockerne, at den slags gør man ikke noget ud af fra politi-ledelsens side.
Samtidig er grund til at rose ord fra ledelsen i fængselsbetjentenes faglige ledelse. Her blev sagt det eneste, der kan og skal siges, nemlig at fængsels-medarbejdere med den slags forbindelser, omgående er indstillet til afskedigelse.
© Poul Erik Søe   18. februar 1997

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside