Kammeradvokaten
lukker frie skoler

Først gjorde Ole Vig Jensen lovlige Tvind-skoler ulovlige,
så hindrer han dem i at være lovlige

Som ventet har undervisningsminister Ole Vig Jensen i eftermiddag (18.3.97) meddelt 24 nyoprettede Tvind-skoler, at de ikke får statstilskud. Ministeren syder i sit eget fedt. Han havde ingen anden udvej at sige nej til skolerne, for ellers var hele den plan, der handler om at komme anderledes tænkende til livs, blotlagt.
Og som det fremgår af ministerens egen pressemeddelelse, så er det kammeradvokaten, der har sagt nej til de nye skoler. Ole Vig Jensen har rystet så meget på hånden, at han ved godkendelse af frie skoler er gået til jurist, ikke bare ministeriets egne, men også kammeradvokaten. Ingen minister har nogensinde før haft brug for at gå til kammeradvokat for at tage stilling til en fri skoles godkendelse. Ministeriets egne holdninger til og handlinger over for Tvind i en årrække dømmer ministeriet.
Det hele indledtes, da undervisningsministeren 7. maj i 1996 gik til angreb på 31 frie kostskoler og grundskoler i det dengang helt lovlige Tvind-fællesskab og gennemførte en særlov imod dem. Brugen af særlov var i strid med grundloven, og mange - også medlemmer af partiet Venstre - var imod brugen af særlov.
Når det lod sig gøre, skyldtes det en stemning, som undervisningsministeren selv piskede op til formålet, en stemning skabt af påstande om misbrug af statstilskud på skolerne.
Syv måneder senere viste det sig, at der ikke var hold i ministerens påstande, men nu var det ligegyldigt, for påstandene var brugbare, da de blev fremsat, og da det handlede om at få særloven gennem folketinget.
Ministeriet fandt syv skoler, hvor det krævede penge tilbage, men 24 Tvind-skoler fandtes ikke længere på listen. Ministeren sagde ikke undskyld. Han trak ikke særloven tilbage, for en politiker, et regeringsmedlem, kan ikke lide nederlag. Man holder bare fast på sit - velvidende at retssager vil tage år, og til den tid er man gået af, og så har det helligste, partiet og regeringen, ikke sat stemmer til, mens det brændte på.
Ole Vig Jensens handlinger kan ikke ses som andet end forfølgelse af politisk anderledes tænkende. Det frisind, som er de frie skolers gamle kendemærke, er sat over styr af netop den, der skulle værne det.
Ole Vig Jensen ved selv, at den er mere end rivende gal. Hans tone er derfor blevet skarpere og skarpere. Han taler ikke til Tvind, som om det er mennesker, der driver skolevirksomhed, nej, det er hans politiske modstandere. Tvind er gjort til et parti, der skal bekæmpes. Sådan er minister Jensens ordvalg.
Hør bare, hvordan en dansk minister vover at tale til folk, som i de senere måneder har godtaget at blive styrelsesmedlemmer i de nye Tvindskoler. På pressemødet i dag (18.3.97) sagde Ole Vig Jensen: "Til de hæderlige mennesker, som er gået ind i arbejdet med de nye skoler: Tab ikke modet. Dette er ikke en kritik eller hån mod dem. Mange gode folk er blevet taget ved næsen af Tvindimperiet gennem år og dag. Velkommen i klubben. I skal være hjerteligt velkomne til at komme igen, hvis I kan få løsrevet jeres skoler fra Tvind".
Hvad bilder Jensen sig ind? En række fremtrædende folk fra det danske samfund, folk uden mindste tilhør til Tvind, er gået ind som styrelsesmedlemmer på de 24 afviste skoler - mange netop som indsigelse mod ministerens fremfærd. Nu taler Jensen bedrevidende til dem, nedladende, som om de ikke selv skulle kunne skønne over, hvorvidt de sidder i en fri styrelse eller ej. Som om folk, der har klædt vigtige poster i det danske samfundsliv, ikke selv ved, om de er blevet taget ved næsen eller ej. Men efter minister Jensens mening er de alle taget ved næsen.
Og hvordan er det ministeren omgås ordet "hæderlig"? Pludselig når det drejer sig om folk, der er trådt hjælpende til i Tvind-skolernes styrelse, så kaldes de hæderlige. Ministeren må aldeles glemme, at ledere og lærere på de skoler, som man trods de oprindelige påstande ved særlovens gennemførelse aldrig fandt nogen økonomisk kritik imod, efter dansk ret og skik lige så selvfølgeligt er hæderlige mennesker. De har ikke overtrådt loven. Og selvom Jensen gerne ville have det, så bliver de ikke automatisk uhæderlige, fordi de er på en Tvind-skole - tilmed skoler, som andre dele af det offentlige system, nemlig kommunerne, har holdt i live ved at sende elever frem i alle årene.
Ministeren er meget vred, når en lovkyndig har talt om, at ministeriets fremfærd mod de anderledes tænkende på Tvind-skolerne er lige som nazisternes fremfærd. Mon ministeren ikke lige skulle overveje, hvad det er, han gør, før han skubber tanken til side:
Først har ministeriet år for år godkendt Tvind-skolernes regnskaber som lovlige. Til trods for, at Tvind-skolerne udgør et fællesskab, som for eksempel indre Missions skoler gør det, så har ministeriet skole for skole godkendt enhver af de 31 til oprettelse og til statstilskud. De har jo ikke tilranet sig penge, som om de var en pengemaskine, men de har fået statsstøtte som andre frie skoler, og ministeriet har år for år godkendt det.
Indtil ministeriet ser en politisk gevinst i at oppuste modstanden med Tvind, helt i stil med Voldspakken, hvor Nyrup Rasmussen misbrugte dronningen til at være lokomotiv for sin kampagne. Ministeriet påstår nu en række ulovligheder. 31 skoler bliver lukket. Det viser sig senere, at tre fjerdedele af skolerne kan man slet ikke sige noget på. Og nogle af de andre skoler har fået bedømt deres modtagelse af statsstøtte ud fra regler, som andre skoler vist aldrig har mødt, og som mistænkeligt ser ud til at være født undervejs i ministeriet, efterhånden som det blev klart, at påstanden om de tvindske bedragerier ikke holdt stik.
Man påstår først, at skolerne kører ulovligt. Så lukker man dem. Først da tager man fat på at undersøge, om de er ulovlige. For indtil da har man godkendt deres lovlighed ved oprettelsen og år for år ved regnskabsaflæggelsen. Og undersøgelserne af skoler fører så ikke til det resultat, man havde troet.
Da så skolerne, tvunget af den særlov, der ikke havde anden baggrund end at kæmpe mod politisk anderledes tænkende, åbner som ny, sådan som ministeren har opfordret dem til, så bruger ministeriet en fælles-stemning, en pøbelstemning, af ulovlighed mod skolerne til at begrunde et afslag, skønt ministeriet selv har måttet vedgå, at der på det store flertal af Tvind-skoler ikke var noget at sætte en finger på. Og man kan tro mig, at ministeriet har gjort alt for at finde sådanne steder.
Ole Vig Jensen har sat begrebet frie skoler ud af kraft. Han dømmer alle over een kam, lovlige som ulovlige, hæderlige som uhæderlige. Han rider på en stemningsbølge, hvor ordet Tvind i sig selv bliver forbundet med bedrageri, hvad han rigeligt selv har bidraget til. Hele hans sprog er politisk, helt uden præg af statslig forvaltning, hvad han jo er sat til som minister.
For at bruge Ole Vig Jensens egen sprogbrug, vil jeg gerne sige til hæderlige embedsmænd i undervisningsministeriet og hæderlige skolefolk på Tvind-skolerne: Opgiv ikke, fortvivl ikke. Der kommer en ny minister. Og det varer ikke længe.
© Poul Erik Søe  18.3.97       

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside