Det levende frisind
Jens Schoustrup Thomsen død
En mærkeligt skiftende mand, som man af den grund altid vidste, hvor man havde, er død, radiomanden Jens Schoustrup Thomsen.
Han var i en menneskealder redaktør af radioens litterære stof sammen med Ole Larsen, dels i hundredvis af selvstændige udsendelser, dels i program 1's faste litterære program, der først hed "Perspektivkassen", siden "Skanderborg Station".
Når han i særegen grad var velegnet til at formidle og anmelde litteraturen, sprang det af et ubundet sind, virkeliggjort levende frisind, ikke den skidtvigtige tolerance, der bare tåler det anderledes for at skaffe plads til sig selv.
Han tvang sig ikke til at lytte ind i den litteratur, der var ham fremmed, nej, han ligefrem åd sig ind på det, der var anderledes, med en vellyst uden lige.
Egentlig borgerlig i sit udspring og sit ståsted, fra et borgerligt hjem i Østjylland, blev det i høj grad ham, der i de socialistisk prægede tressere og halvfjerdsere måtte holde samfundslitteraturen over dåben i radiobølgerne, påny med overraskende indlevelse, med klar stillingtagen og den åbenhed, som man skulle tro måtte slides i stykker af så mange års omgang med forfattere og bøger, men som hos Jens Schoustrup Thomsen altid var lige ny.
Og da strømningerne fra halvfjerdsernes midte gik den anden vej i samfundet, så var Jens Schoustrup Thomsen den, der - personligt så nysgerrig som før - kunne tilføje det nye dybde og følgestrenghed i omgangen med den litteratur, der sprang af omsvinget.
Men selvom han holdt sig oppe på at tage den daglige tørn med demokratiet, så var hovedopgaven selvsagt at give plads for den litteratur, der blev til på egne vilkår, verdener i sig selv - og som hos ham altid fandt retten værnet til at blive fremstillet på egne vilkår uden modetrælleri.
© Poul Erik Søe 20. oktober 1997

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside