Venstres skønne kælling
Birthe Rønn Hornbech som den sidste valkyrie
Det er ikke sundt for folketingets partier, hvad man kan læse i en ny bog. Men det er sundt for folkestyret. Bogen er skrevet af partiet Venstres skønne kælling, Birthe Rønn Hornbech. Den hedder "Så gik der politik i det..." og er udgivet hos Gyldendal, som kan være stolt af lægge forlag til den sag.
Birthe Rønn Hornbech er langtfra min kop te, men hun er min kaffe, bajer og dram. Med hende kan man skylle skammen ned, hele den skam, der har ramt folkestyret, tilmed i de frie skolers navn.
Bogen er et brøst-billede af folketingspartierne, en udstilling af folkevalgte mænd og kvinder, der sætter sejl efter stemninger og smider folkestyrets tilkæmpede sædvaner og rettigheder overbord, når blot deres egen lille partiskude får forspring.
Redeligt sagt har jeg aldrig rendt efter Birthe Rønn Hornbech, men hørte hende længe som en af partisnakkerne, så ligegyldigt propagentagende som Anders Fog Rasmussen, en kvindeudgave af den vege gruppeformand Ivar Hansen, som man først opdager hele tiden har vendt ryggen til, når han vender sig om.
Men pludselig, da Ole Vig Jensen slagtede Tvind-skolerne på falsk grundlag, blev jeg lydhør over for Birthe Rønn Hornbech. Selvsagt fordi jeg var enig med hende, bedre er man jo ikke. I dag ser jeg hende som Venstres sidste valkyrie, en thit jensen'sk kælling i Thyra Danebods våbenklædning, Bodil Koch genfødt som liberalist, kort sagt et ordentligt menneske på godt og ondt.
Kort handler Birthe Rønn Hornbechs bog om et vers, der lige er strøget af Højskolesangbogen, og hvis indhold er strøget af partierne:
Foragtet af de store, men elsket af de små,
sig, er det ikke vejen, som det nye må gå?
Forrådt af dem, som vagt burde være, just af dem,
sig, er det ikke sådan, at en sandhed står frem?
For folkestyre, stå frem! stå frem!
for kirke, for skole, for frihed!
Forløs, hvad som venter i vintertåge,
i vanedvale, det venter på dig!
Stå frem, stå frem, stå frem!
Netop dem, der skulle stå vagt om folkestyre og retssamfund, har været forræderne. Folketinget og skiftende regeringer er forbryderne. Og det lægger Birthe Rønn Hornbech ikke skjul på. - Borgerne er i klemme i systemet, siger hun, retssikkerheden er svækket i utålelig grad.
Hendes udgangspunkt er grundlovens ord om magtens tredeling, men den udvandes, og taberne er borgerne, som mister retssikkerhed.
Det er selvsagt ikke svært for en Venstre-kvinde at finde ud af, at knægtelsen af retssikkerheden først og fremmest skyldes "statsminister Poul Nyrup Rasmussen, en radikal undervisningsminister og folketingsmedlemmer fra Socialdemokratiet og Det radikale Venstre". Det rystende er jo, at Birthe Rønn Hornbech har ret, omend Venstre og Konservative ikke har lagt regeringspartierne og ministrene sten i vejen.
Men Birthe Rønn Hornbech er redelig, så hendes syn ligner gammelt bonde-frisind, som det år tilbage fandtes i Venstre på Christiansborg, og som det nu findes meget sjældent rundt om i landet, men som udpræget styrer ord og vrede i den ny bog. Derfor rammer hendes pile ikke kun Nyrups regering og parti-fjenderne. Tænk engang, at disse ord er skrevet af en kvinde fra det Venstre, som var med i Schlüters Tamil-regering:
"Tamilsagen må betegnes som det værst kendte magtmisbrug i nyre tid. Tamilsagen handler om en minister, der ikke i Folketinget kunne komme igennem med sine ønsker om en ændring af udlændingelovens regler om familiesammenføring og derfor administrerede som om loven var ændret i overensstemmelse med ministerens ønsker. Men sagen er også historien om et Folketing, der ikke i tilstrækkelig grad lyttede til Ombudsmanden og et Folketing, der ikke i tilstrækkelig grad benyttede de politiske kontrolmuligheder. Derfor fik Danmark den første rigsretssag i 80 år".
I TV2s Morgenudsendelse forleden drøftede Birthe Rønn Hornbech sin bog med den radikale retsordfører Bjørn Elmquist. Jeg synes godt om meget i Elmquists daglige holdning, især i flygtninge- og indvandrer-spørgsmål modsat Birthe Rønn Hornbechs syn, men jeg har svært ved at glemme, at han kom hjem fra sin journalist-opgave i Brüssel med det TV-udtalte ønske at ville være folketingsmand, dog vidste han ikke for hvilket parti. Det er velkendt, at han tog imod det første det bedste tilbud fra Venstre og først siden blev radikal. Men netop den mand, der levede på kant med Venstre, tillod sig i TV2 at nedgøre Birthe Rønn Hornbech, fordi hun ikke havde sit parti med sig i kampen for retssikkerheden.
Der manglede de ord fra Bjørn Elmquist, der uden mindste tvivl sagde, at hendes sag i bogen også er hans sag. Der manglede fra Bjørn Elmquist en undskyldning for, at han aldrig har taget et opgør med sin partifælle, undervisningsminister Ole Vig Jensen, om det falske indgreb mod Tvind-skolerne og dermed den dybe krænkelse af retssikkerheden.
Bjørn Elmquist var fejt væk fra folketingssalen, da der blev stemt om Tvind-særloven. Det samme var retsordførerne fra Socialdemokratiet (Dorte Bennedsen), fra De konservative (Helge Adam Møller) og Centrumdemokraterne (Sonja Albrink). Men hvem var Venstres retsordfører, såmænd Birthe Rønn Hornbech, der stemte imod. Ikke bare var hun til stede i salen, nej, hun stemte modsat sit parti. Bjørn Elmquist ligner en opretstående slapsvans i sammenligning med Venstres valkyrie. I bogen får vi forklaringen på hendes holdning, mere udførligt end nogen sinde før, og derfor er bogen i sig selv værdifuld.
Det siger sig selv, at jeg måler Birthe Rønn Hornbech på hendes omgang med Tvind-særloven, fordi sagen ligger min egen verden nærmest. Prøv at forstå, hvilken lindring denne skønne kælling er for ens sind, når hun siger det, som de såkaldt frie danske højskoler, i virkelighedens statens ejendom, ikke har vovet at åbne munden for. Det, pressen som del af folkestyrets selvkontrol burde have sagt og undersøgt, står her i denne bog og ingen andre steder. Gud ske lov for ens modstandere, der igen og igen viser sig at være ordentlige folk.
Retssamfundets grundlæggende syn blev trådt under fode den 31. maj 1996, da folketinget gjorde sig til domstol og dømte Tvind-skolerne uden beviser. Jamen, det står der i bogen, og det er en Venstre-dame, der siger det. Skulle hele Det radikale Venstre med Bjørn Elmquist i spidsen ryge ud ved næste valg, så er det helt ligegyldigt for mig, hvis Birthe Rønn Hornbech er genvalgt!
Køb den bog. Den er folkets hjælp til selvhjælp.
© Poul Erik Søe 28. oktober 1997

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside