Marianne Jelved træt af demokratiet
Der er grund til at tænke over den sprogbrug, økonomiminister Marianne Jelved har valgt sig. Hun er gået hen og blevet træt af demokratiet. Det er jo træls, at der er folk, der mener noget andet end en selv.
Til Morgenavisen Jyllands-Posten siger hun (29.11.1997): "Så skal vi have særordninger på det ene, det andet og det tredje område. Vi har et hav af særordninger. Så skal vi have et forbehold igennem på fire områder. Så kan vi ikke acceptere Amsterdam-traktaten, som er grundlaget for EUs udvidelse. Altså, hvor længe vil de andre blive ved med at lytte til det, vi siger".
Jamen, mener økonomiministeren da, at det nogen sinde bliver anderledes?
Er det ikke, hvad lovgivnings-arbejde er? At rumme menneskers forskellighed inden for samme lov? Er det ikke, hvad demokratiet er? Ikke bare, at de fleste bestemmer. Men at der hele tiden, dag for dag, i hver handling er taget hensyn til mindretallene?
Alle andre lande i EU har også særordninger, mængder af dem. Særkendet er bare, at de andre lande tager sig de særordninger, de har lyst til. De andre lande bryder bare EUs regler, mens Danmark er lovlydig. 56 milliarder blev der ifølge EU svindlet for sidste år.
Er det så tosset, Marianne Jelved, at vi i stedet for at svindle og bedrage som alle andre i EU, klart og tydeligt og på lovens grund siger, hvad vi vil gå med til og ikke gå med. Er det ikke bedre, at vi som mindretal på forhånd siger, at der er regler, vi ikke vil være med til? Eller er det bedre, at vi lige som de andre bare stemmer for det hele - og så bagefter svindler og bedrager, som vi har lyst til?
Mener Marianne Jelved, at vi for EUs skyld skal ændre vor opfattelse af folkestyre? Før sagde vi, at demokratiet kendes på, hvordan det behandler sine mindretal. Skal vi nu blot for at spise kirsebær med de store opgive enhver form for mindretals-demokrati?
I virkeligheden er det jo at opgive Danmark. For Danmark vil altid i EU være et mindretal. Og hvis blot det at være i mindretal opfattes som en særordning, så har Marianne Jelved allerede solgt landets selvstændighed og folkelige selvråderet.
Ikke et ord fra Marianne Jelved om, at Englands regering lige har udskudt sin stillingtagen til møntunionen i fem år. De store nejer hun for. De kan tage deres særordninger, som de har lyst. Men når hun selv har været med til at sige nej til møntunionen, så fremstilles det, som om danskerne er uvorne unger i EUs skolegård.
Hvis Marianne Jelved er kommet dertil, at hun er træt af at lave særordninger, aftaler, forlig - alle de politiske former, der rummer forskellighed inden for samme ramme, så er det på tide, at hun forlader politik. Demokratiet har hun åbenbart forladt, den danske udgave af demokratiet.
© Poul Erik Søe 30. november 1997

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside