Fjern den klud
Da de færøske studenter ved et møde i Lund i trediverne satte det flag, som siden er blevet færingernes folkelige mærke, sagde den danske socialdemokratiske statsminister Thorvald Stauning bramfrit: - Fjern den klud!
I dag må man bruge Staunings gamle bramfrihed og lige ud sige om den nuværende socialdemokratiske statsminister, Poul Nyrup Rasmussen: - Fjern den klud!
Danmarks Radios tekst-tv kan i dag melde om en ny færøsk vrede. Man skal mærke sig, at vreden kommer fra Poul Nyrup Rasmussens partifæller på Færøerne.
Det er grænseløst farligt for rigsfællesskabet. De færøske socialdemokrater blev groft svigtet af statsminister Nyrup Rasmussen i de økonomiske forhandlinger, der for nogle år siden førte til øernes værste krise siden anden verdenskrig. Det blev tydeligt sagt af færøske socialdemokrater, som dengang havde den politiske ledelse i landet.
Nu viser det sig, at Nyrup Rasmussen på ingen måde, skønt han som statsminister er ministeransvarlig for Færøerne, har rettet op på sit forhold til Færøerne, end ikke til sine egne partifæller deroppe.
Det er vigtigt ikke at se det som en strid alene mellem socialdemokrater i to forskellige folk inden for rigets grænser. De færøske socialdemokrater har altid stået for samarbejde med Danmark, været tilhængere af rigsfællesskabet. Sammen med Sambandspartiet har der været samklang, når der lød fælles færøsk-danske toner.
Det er altså ikke selvstyre-partier på Færøerne eller løsrivelsespartiet, der nu siger fra så tydeligt som aldrig før. Det er en af Danmarks nærmeste forbundsfæller, når det gælder det mer og mer truede rigsfællesskab.
I Grønland har Danmark kunne købe sig til fred med politikerne for en ny flyveplads i Thule ovenpå atomvåben-skandalen. Hele Færøerne skulle planeres og gøres til flyveplads med iskiosk på det altid mest dansk-venlige Suderø, om der skulle rettes op på Poul Nyrup Rasmussens uhørt dårlige opførsel i forhold til Færøerne.
Lederen af de færøske socialdemokrater, Joannes Eiðesgaard, siger ifølge Danmarks Radio, at han har fået nok af den arrogance, som han mener, at Danmark udviser over for Færøerne.
Joannes Eiðesgaard siger, at han ikke kan godtage den behandling af Færøerne, som der er set den sidste tid, og at "situationen mellem de to lande må gøres op".

Der er ikke tvivl om, hvad der nu tilspidser stillingen mellem færinger og danskere. Det er den bevidste magtvilkårhed i undersøgelsen af den sag, hvor et møde hos statsminister Poul Nyrup Rasmussen endte med, at Den Danske Bank havde en milliard kroner mindre i klemme efter mødet, mens den færøske landskasse havde en milliard mere i klemme.
En undersøgelse skulle klargøre, om det gik redeligt til på mødet, også om statsministeren kun varetog danske og ikke færøske interesser. Færingerne kræver en dommerundersøgelse. Poul Nyrup Rasmussen og andre danske politikere sagde nej. Det blev kun til en sagfører-undersøgelse.
Det viser sig nu, at den ene af sagførerne, som skulle undersøge sagen, var sagfører også for Den Danske Bank. Uvildig kan man ikke kalde ham.
Men værre endnu. Det danske justitsministerium vidste det godt, da sagføreren blev udpeget. Vi har ikke ikke fået at vide, om statsminister Poul Nyrup Rasmussen, eneansvarlig minister for Færøerne i regeringen, også har vidst det.
Den justitsminister, der har det foreløbige ansvar forud for statsministeren, er selvsagt gået af - sådan plejer det i hvert fald at være. Danske justitsministre er simpelthen nødt til at blive skiftet ud hele tiden, så de ikke bliver fældet på forbrydelserne. Er der en alvorlig svinestreg i Danmark, er der altid mindst een justitsminister indblandet.

Den nuværende leder af Færøernes socialdemokrater, Joannes Eiðesgaard, siger til Danmarks Radios tekst-tv, at "vi må have et opgør med Danmark. Situationen minder mest om imperialisme."
Det bliver mer tydeligt nu, hvorfor statsminister Poul Nyrup Rasmussen ikke tør rejse til Færøerne. Han har ikke været der under hele denne sag.
Vi ved, at selv hans egne vil buhe ad ham på kajen eller i lufthavnen. Han er en mand uden mod - på Færøerne ville man sige: en mand uden båd.
Den danske statsminister er ikke en fri mand. Hans mangel på mod hindrer ham i at færdes i riget som helhed. Når modet så afgørende mangler hos en mand, kalder man ham en klud.
Fjern den klud!

© Poul Erik Søe  19.9.1997

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside