Danmark til Kongeåen
Danmark går til den grænse, der blev fastsat ved folkeafstemningen 1920.
Men Sønderjylland går til Ejderen, den årtusindgamle skel-flod mellem dansk og tysk.
Også tyskerne mener, at Sønderjylland går til Ejderen. En ny hal i Kiel har tyskerne navngivet Sønderjyllands-hallen.
Selvsagt var det fristende efter Tysklands og nazismens nederlag i 1945 at tage Sydslesvig tilbage til Danmark. På det tidspunkt mente over 200.000 i Sydslesvig, at de var dansk-sindede. I dag ved vi, at englænderne tilbød Danmark Sydslesvig - tilmed uden ny folkeafstemning.
Ivrigst for at tage Sydslesvig tilbage var Venstres statsminister Knud Kristensen. Stærkest imod var den tidligere konservative partileder og udenrigsminister i befrielses-regeringen Christmas Møller. De afgørende ord i sagen dengang var hans: - Grænsen ligger fast.
Christmas Møller mente, at man måtte agte en folkeafstemning. Det er jo en holdning, som i 1993 er forladt i dansk politik. Nu stemmer man bare, indtil folket makker ret.
Der har altid været samarbejde hen over den dansk-tyske grænse. Både da grænsen lå ved Holstens sydende, og efter grænse-flytningen nordpå.
Men nu er der i den hellige Unions navn skabt et makværk, der skal omforme grænse-samarbejdet i unionens billede.
Sønderjylland er blevet omdøbt. I fremtiden hedder Nordslesvig og Sydslesvig tilsammen Euroregion Slesvig.
En helt unødvendig krænkelse af dansk historie har fået det navn, som EU tilstræber at ødelægge staterne med - regioner.
Sydslesvigernes førstemand gennem en menneskealder Karl Otto Meyer har med kloge ord sagt fra. En grænse skiller ikke bare, siger han. Den beskytter også.
Den beskyttelse er nu fjernet i euro-rusen og den lallende internationalisering. Der har været samarbejde mellem stater og folk i århundreder før unionen. Det nationale og det internationale er ikke værd at gå byen efter, men det mellemfolkelige er ethvert folks pligt.
Det mellemfolkelige forudsætter, at man ved, hvad et folk er, og at man hører sig hjemme i sit eget folk.
Hvis man mener, at Euroregion Slesvig er et brugbart navn i Sønderjylland eller Slesvig, så hører man sig ikke længer hjemme i det danske.

© Poul Erik Søe  25. februar 1997

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside