Aldrig været så nemt at sige nej
Mejeriet Enigheden og Bryggeriet Star
som europæisk socialdemokratisk projekt

I TV3-Nyhederne har den tidligere socialdemokratiske statsminister Anker Jørgensen sagt, at det aldrig før har været så nemt at sige ja til EU.
Det er Amsterdam-traktaten, han mener.
Nu må man sige, at Anker Jørgensen egentlig aldrig har haft svært ved at sige ja til EU. Han fik i hvert fald meget nemt ved det, da han blev statsminister. Ikke før. Som formand for de svagestes fagforening, SID, svigtede vajsenhus-drengen Anker ikke sin opvækst. Han kunne se, når magtens sammenrend blev til knægtelse.
Men da han fik statsminister-posten helt vilkårligt ved Jens Otto Krags pludselige tilbagetræden i 1972, så må man sige, at Anker Jørgensen aldrig havde haft så nemt ved at sige ja - hverken til statsministerposten eller til EU ... EF som det da hed.
Man har et standpunkt, indtil man tager et andet, sagde Jens Otto Krag. Den er god nok. Men for Anker var det lidt anderledes: - Man har et standpunkt - indtil man får en højere post.
Ligesom Poul Nyrup Rasmussen og nu også Ritt Bjerregaard synger Anker Jørgensen sangen om, at Amsterdam-traktaten er et socialdemokratisk projekt. EU-kommissionens formand har sagt, at det ikke er smart sagt af kommissær Bjerregaard. Men det er nu smart nok, for så er sagen da tydelig for danskerne.
Socialdemokratiske projekter - dem kender vi. Mejeriet Enigheden, hvor ikke kun mælken løb sur. Boligselskaberne, hvor en socialdemokratisk gruppeformand havde omkring 70 lønnede ben. Aktuelt, som pludselig fik millioner af fagforeningerne, og som derfor kaldte sig Det Fri Aktuelt. Nu er de så igen holdt op med at kalde sig fri - frihed er ikke rigtig på mode. Jeg vil hel're ha' en Star, hed et gammelt socialdemokratisk projekt, Bryggeriet Stjernen. Arbejderne havde smag og drak Carlsberg og Tuborg. Ølprojektet endte i kloakken.
Jo, den socialdemokratiske arbejderbevægelse har i det meste af århundredet velsignet landet og arbejderne med socialdemokratiske projekter. Det fælles for projekterne er, at de er døde på stribe.
Derfor må man håbe, det er sandt, at EU i ny udgave virkelig er et socialdemokratisk projekt. Så har det hele ikke lang levetid, men det bliver dyrt den korte tid, det varer.
Aldrig har det været så nemt at sige nej - for dem, der har en personlig mening og ikke lejer deres mund ud som hyre for at sidde på en eller anden politisk post.
© Poul Erik Søe 16.9.97

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside