Østlande kan komme i EU
helt uden ny traktat
Hvorfor lader politikerne, som om vi skal stemme om østlande i EU, når vi aldrig har stemt om Østrig, Finland og Sverige?
Det er skamfuldt, når Estland, Polen og Ungarn med Amsterdam-traktaten gøres til lokkende flødeskum på unionens surmælksfromage, der er er løbet i klumper på grund af kogalskabs-gelatinen.
Vedvarende gøres det til et samvittigheds-spørgsmål, at danskerne ikke mindst for det nordiske samarbejde med Estland skal stemme ja til en ny EU-traktat.
Det er groft misbrug af Estlands lange lidelseshistorie. På samme måde som politikere tav, mens Sovjetunionen sad på Estland, men blev meget frihedselskende på esternes vegne, da Sovjetunionen gav op. Og ikke et øjeblik før.
Amsterdam-traktaten har intet at gøre med østlandenes optagelse i Unionen. Traktatens mål er at udvide unionen, og den surmælks-klump skal glide i vælgerne, fordi politikerne bilder os ind, at kun på den måde kan vi genoprette Dannebrogs-fællesskabet med Estland.
Det er ren propaganda. Estland kan optages i EU straks - med eller uden ny traktat. Det siger sig selv, at det intet har med folkeafstemningen i Danmark at gøre. Har vi måske nogen sinde stemt om Østrigs optagelse, om Finlands optagelse, om Sveriges optagelse? Alle tre lande er optaget i EU uden dansk eller nogen anden folkeafstemning og efter Maastricht-traktaten, altså EUs gældende traktat.
Amsterdam-traktaten har intet at gøre med østlandenes optagelse. Den nuværende traktat kan bruges på Estland, Polen og Ungarn eller et hvilket som helst andet land i Europa. Som den altså blev brugt, da Sverige, Finland og Østrig blev medlemmer.
Den nuværende EU-traktat (Udfærdiget i Maastricht 7. februar 1992) siger ganske enkelt:
"Enhver europæisk stat kan ansøge om at blive medlem af unionen. Den retter sin ansøgning til Rådet, som træffer afgørelse med enstemmighed efter høring af Kommissionen og efter samstemmende udtalelse fra Europa-parlamentet, der udtaler sig med absolut flertal blandt sine medlemmer. Vilkårene for optagelsen og sådanne tilpasninger af de til grund for Unionen liggende traktater, som optagelsen medfører, fastlægges ved en aftale mellem medlemsstaterne og den ansøgende stat. Denne aftale forelægges samtlige kontraherende stater til ratifikation i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser."
Det, der nu flødeskums-lokkende kaldes for imødekommenhed over for østlandene, er det stik modsatte. De gældende regler siger, at enhver europæisk stat kan søge om at blive medlem. Når danske politikere og EU-propagandamagere vil bilde os ind, at en ny traktat er nødvendig, så er det at mistænkeliggøre østlandene. Er de måske ikke rigtige europæiske lande? Er de andenrangs?
© Poul Erik Søe 4.9.97.

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside