Skotterne sparede ikke sig selv
Langt til skotsk selvstændighed, men de er på vej
Nogen tror, at det danske dør på grund af EU. Sådan er det ikke. Det folkelige kan ikke slås ihjel. Det er alene Danmark, der dør. Og Danmark kan genfødes, når nogen vil. Det er lærdommen af, hvad der skete i Skotland i nat.
I næsten tre sekler har skotterne været under åget. Den britiske union er ikke født af skotsk ønskedrøm, men er en ond magt lagt hen over det Skotland, der i sin tid evnede at holde sig fri selv af romernes diktatur, hvad der ikke lykkedes englænderne.
Nu har 74 procent af skotterne ved en folkeafstemning sagt ja til at få eget parlament - og 64 procent sikrede det nødvendige grundlag, at det nye skotske parlament også kan opkræve skatter, så et politisk mere selvstændigt Skotland også har noget at have handlefriheden i.
Skotterne sparede ikke sig selv, da det gik løs ved folkeafstemningen. De mødte trods magthavernes forventning om det modsatte talrigt frem, og de sagde ja-ja så det gjaldede mellem fjeldene. Den britiske union er ikke meget for den slags afstemninger, hvor folket kan bestemme. Hvis englænderne, skotter og walisere havde haft folkeafstemningens frihed, ville EU aldrig været blevet til, men alt havde holdt sig på det fornuftige plan fra 1972 - et fællesskab med fri handel.
Nu vokser EUs magt uden folkenes kontrol. Den nye Amsterdam-traktat har som vigtigste mål at hæmme det enkelte lands veto-ret. Vi er i EU ved at blive, hvad skotterne var i Storbritannien.
Vi må nok lære af skotterne, at det kan vare længe at komme fri igen. Når først en union bider sig fast, så bliver den folkelige moral dårligere. Sådan gik det med skotterne. De endte med at føle sig hjemme under det fremmedherredømme, som Storbritannien var. London var bedre end Edinburgh, mente mange skotter. Ligesom mange danskere med tabt folkelig moral mener, at EU-traktater er bedre end dansk grundlov.
290 år har skotterne måtte opleve en ufrihed, som greb dem sålænge, at mange af deres eget folk foretrak ufriheden for selvstændigheden.
I nat er de gået en anden vej. De får parlament, og med skatteopkrævnings-retten et parlament, som ikke bare er skuebrød.
Men selvstændighed har skotterne ikke fået endnu. Udenrigspolitikken og forsvarspolitikken styres stadig af London. Et land uden selvstændig udenrigspolitik er ikke et selvstændigt land. Ordene er såmænd den nuværende danske udenrigsminister, Niels Helveg Petersens. Sådan mente han som sent som ved folkeafstemningen om det indre marked i EU 1986. Siden har han opgivet selvstændighedens moral og er blevet eftersnakker, træl for Brüssel.
Men en dag vil det glemte land Danmark dukke frem af den dis, EU spreder over moral og frihed. Forbandet være den, der medvirker til, at der skal gå 290 år som i Skotland.

© Poul Erik Søe 12.9.97

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside