Højesteret som værn for
Danmarks selvstændighed

Højesteret lod sig selv vinde højesterets-sagen om EU og grundloven

Dommen i Højesteret i dag om EUs forhold til den danske grundlov var vis og klog. Ikke fordi jeg elsker frifindelsen af politikerne, men fordi det må indses, at på det grundlag, sagen var rejst, blev der taget stilling til mere, end hvad der kunne forventes. Og højesteret havde mod til at optræde som det sidste værn for Danmarks selvstændighed.

Højesteret siger ikke, som det blev sagt i TV2, at Danmarks forhold til EU indtil dato er i orden, men dommerne blander sig netop ikke i de enkeltsager, der har været rejst undervejs, hvor EUs gummiparagraf har været brugt sådan, at grundloven kunne være brudt. De sager har ikke været til egentlig afgørelse.

Højesteret indrømmer regering og folketing en margin. Og det er i al menneskelig foretagsomhed kun selvsagt, at der ikke kan handles uden mulighed for tvivl eller tolkning.

Men det vigtige er ordene i dommen om, at EUs institutioner, heller ikke EU-domstolen, ikke på noget tidspunkt kan vedtage ændringer i EUs områder, der hindrer Danmark i at være en selvstændig stat. Hvert forsøg på at gøre det, kan bringes for Højesteret. Højesteret har ladet sig selv vinde højesterets-sagen om grundloven. Det skal retten ikke have utak for.

Der er grund til at takke dem, der har rejst denne sag og ført den igennem. Og Højesteret fortjener ros for at turde tage en sag af denne art, skønt Højesteret selv tidligere havde hindret grundlovs-sager. Dermed har Højesteret sat sig selv i stolen som den sidste afgørende instans, også over EU-domstolen som det sted, hvor Danmarks selvstændighed som stat værnes.

Det er lykkeligt, at dommen er enstemmig, og at den så entydig fastslår landets selvstændighed som en forudsætning for al handlen i EU. De mennesker, der har anlagt sagen, bliver nu fremstillet som tabere. Det er de også i sagens anledning, men de er vindere i spørgsmålet om, hvor langt EU må gå. Der har aldrig før været en dom, som fastslår, at Danmarks selvstændighed i enhver henseende er overordnet unionen og politikeres unions-drømme.

© Poul Erik Søe 6. april 1998

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside