Ny radikal profil:
ja til politistaten

Det radikale Venstres nederlag ved valget skulle omsættes i en ny profil. Sådan hedder det på nydansk. Man skal kun kunne se profilen, omridset af ansigtet. I politik åbner man ikke hjelmen og ser folk i øjnene. Nu kan man nøjes med profil, hvor man før skulle have rygrad.

Den nye radikale profil viste sig i dag. Det radikale Venstre har godkendt politistaten. Det handler om Politiets Efterretningstjeneste. Det er endnu engang afsløret, at politiet driver ulovlig virksomhed. Politiet har spioneret tre lovlige danske partier. Og det samme er sket med fagbevægelsen i en arbejdskamp.

Det skete i firsernes første halvdel. Den daværende justitsminister, Ole Espersen, har i dag sagt, at han gav tilladelse, men at Politiets Efterretningstjeneste fortsatte ud over tilladelsen. En del af virksomheden var altså rent ud ulovlig.

Den slags må selvsagt undersøges. Og hvem er bedre end politiet til at undersøge politiet? Så den nødløsning valgte den såkaldte justitsminister, Frank Jensen. Til alles overraskelse fandt politiet ud af, at det stod ikke så galt til i politiet.

Det er særligt krænkende, fordi det var samme fremgangsmåde, der blev brugt i Nørrebro-sagen om politiets nedskydning af folk 18. maj 1993. Det var Københavns politi, der skød, så hvem undersøgte politifolkene? Københavns politi!

Det er ren politistat, hvor lovlig politisk virksomhed forfølges, og hvor de ansvarlige ikke stilles til ansvar. Vi er nu i gang med den tredie Nørrebro-undersøgelse af politiets ulovlige virksomhed, som straks blev støttet af statsministeren om morgenen 19. maj 1993.

Også nu skal der laves en undersøgelse, men regeringen vil hindre, at den bliver uvildig. På ynkeligste vis forklarer justitsministeren, at alt var anderledes i firsernes første halvdel. Da var der kold krig. Men det undskylder ikke brugen af politistats-metoder. Den kolde krig handlede om at blive fri for sovjet-statens fremgangsmåder. Men det er jo netop den slags, det danske hemmelige politi har brug af.

Netop Det radikale Venstre har erfaring med det hemmelige politi. I halvfjerdserne blev det afsløret, at endog to radikale ministre, Kr. Helveg Petersen og A. C. Normann, stod i politiets hemmelige kartoteker for deres virksomhed i - Radikal Ungdom! Hundreder af radikale og tidligere radikale har prøvet samme ulovlige forfølgelse af deres lovlige virksomhed.

Det radikale Venstre i Marianne Jelveds udgave gør brug af partiets erfaringer med Politiets efterretningstjeneste. Den nyttigste erfaring for Marianne Jelved synes at være, at det nytter ikke noget at undersøge politiet, for politiet bliver bare ved med ulovlighederne. Derfor har Marianne Jelved lavet en regeringsaftale om, at der ikke skal laves en uvildig undersøgelse af Politiets efterretningstjeneste.

Til morgen mødtes den radikale folketingsgruppe til et ekstra møde, fordi nogen i partiet mente, at Marianne Jelved var gået for vidt. Det kom også frem, at partiets folketingsgruppe før valget på et møde, hvor Marianne Jelved var til stede, havde vedtaget at kræve en uvildig undersøgelse. Det bekræftes af partiets tidligere retspolitiske ordfører, Bjørn Elmquist.

Men Marianne Jelved er på få år blevet partiejer. Hun aftaler frejdigt det modsatte af folketingsgruppen i regeringen. Og i løbet af kort tid var gruppen banket på plads i formiddags. Det radikale Venstre fik i en formiddagstime en ny profil - partiet, der godkender politistaten.

© Poul Erik Søe 2. april 1998

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside