Et folk der er øvet i savn
Jeppe Aakjærs hamstrings-strofe om dagens tilstand i Danmark

Velsignede land, hvor i stormvejret bor
et folk, som er øvet i savn,
jeg ejed vel aldrig et gran af din jord,
som hjemløs jeg kvitted min stavn.
Du rakte mig ud fra dit stenede krat
en høstnat så kroget en stav.
Når staven er brudt
og livsgangen slut,
kanske du da skænker en grav

© Jeppe Aakjær i digtsamlingen "Fri felt" 1905

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside