Jule-evangeliet 1998
Frit efter den reviderede oversættelse af Bibelen 1871

Men det begav sig i de dage, at en befaling udgik fra CNN og Gallup om at skrive al verdens præsidenter og statsministre i mandtal, og der blev 72 procent til Clinton og 19,4 til Nyrup.

Denne indskrivning skete, da Saddam Hussein var landsherre i Irak og havde travlt med at rydde op til ramadanen.

Og alle blev hjemme ved hver sin computer for at sende en elpost om deres vrede over brudte løfter i statsministerens nytårstale sidste år.

Men Niels Helveg Petersen gik op fra Det radikale Venstre, afdelingen for forbehold, til Belgien, til Santers by, som kaldes Brüssel, fordi Niels Helveg Petersens havde arbejdet i byen, og fordi hele hans slægt, hans far og mor og kone og dreng og onkel var fødte medlemmer af folketinget.

I Brüssel ville han til barsels-gilde sammen med jomfru Marianne Jelved, der var svanger.

Men det skete, mens de var der, at tiden blev fuldkommen, og at forbeholdet allerede var gået.

Og hun fødte sit barn og rullede ham ind i et gulvtæppe med guldbroderet kant, så han kunne lægges i et rørkartel, fordi der ikke var plads i banken.

Og der var lobbyister i samme egn, som lå på de femstjernede hoteller og holdt øje med, at ingen rørte ved den gensplejsede majs.

Og se, der var fjernsyn på værelserne, og CNN stod for dem, og Santers klarhed skinnede over dem, og de frygtede såre, at Euro-banken ville gøre noget for ledigheden.

OG CNN sagde til dem: - Frygt ikke, for efter den næste reklame-blok forkynder vi jer en stor glæde, som BBC og Sky News ikke har fået praj om endnu.

Thi i dag er frelsen født, som er verdensdelens herre, drengen Euro i Brüssel.

Og det skal være jer et tegn, I vil finde drengen Euro rullet ind i et gulvtæppe i et rørkartel.

Og straks var der med CNN en himmelsk hærskare, der fordelte krydsermissiler og antiluftskyts over skærmen.

OG CNN sagde: Æret være Clinton og Blair, og fred på jorden, hvis det ikke kan være anderledes i julen og ramadanen.

Og det skete, da CNN stillede tilbage til satellitten og rigsretssagen, at lobbyisterne sagde til hinanden: - Lad os gå til Brüssel og se det, som CNN og Santers har kundgjort os.

Og de kom hurtigt og fandt både Marianne Jelved og Niels Helveg Petersen og barnet Euro, rullet ind i et gulvtæppe, der helt lignede de andre rør i kartellet.

Men da lobbyisterne havde set det, kundgjorde de, hvad der var talt til dem om drengen Euro. Og alle, som hørte det, undrede sig over, hvad lobbyisterne havde set på CNN.

Men Marianne Jelved gemte alle disse ord i sit hjerte og overvejede, hvordan de kunne bruges mod euro-forbeholdet hjemme i Danmark.

Og da otte dage var gået, og der skulle slås mønt på drengebarnet, da valgte de navnet Euro, sådan som det var kundgjort.

Men i et land langt derfra sad en jule-modstander og hvislede ned i risengrøden: - Drengen Euro kan ikke blive himmelkonge, for han har ikke en krone.

© Poul Erik Søe 23. december 1998

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside