Frø af ugræs
Danske legepladser skal normaliseres af EU, og det har vi da ventet på længe

Danskerne kan ikke se skoven for bare træer. Men EU-skoven breder sig fra ugræs, der er time for time sås i den danske muld og viser sig at være dræbere, når de slår rod og vokser op i træ-højde.

Ingen ville for år siden have drømt om, at EU ville blande sig i indretningen af danske legepladser. Dels har vi selv ret gode erfaringer med legepladser. Dels gik vi ud fra, at det ikke var vigtigt for europæisk samhandel, som det jo egentlig drejede sig om, hvordan vore børn leger, og hvad de har at lege med.

Men nu viser det sig, at der findes en indretning ved navn Den europæiske Normaliserings-komite. Jeg er flov ved endnu engang at røbe, at der ikke er huller i min uvidenhed, når det gælder EU. Den europæiske magt-galskab, der stammer fra sindets sygeligste hjørner, viser sig hele tiden at have en overraskelse i baghånden.

Der sidder altså et sted i Europa embedsmænd, sat i gang af politikere, som ser det som et vigtigt mål at normalisere legepladser. De har haft den arbejdsopgave at gennemtænke og forny indretningen af legepladser i EU, så vi over alt kan være sikre på at møde de samme tilbud til børn.

Min uvidenhed er tilmed ikke så stor som min forbløffelse. Hvem i alverden på Christiansborg og i Den røde Bygning har sagt ja til, at Den europæiske Normaliserings-komite skal bruge så meget som et sekund på at harmonisere, ensgøre og ændre danske børns legepladser? Hvem i magt-vanviddets højhuse har udtænkt og godtaget den tanke, at embedsmænd så meget som en halv dag skal samordne, hvad der burde høre friheden til?

Skovridder Thomas Borup Svendsen kan i dag (28.12.1998) på TV2s tekst-tv fortælle, at hvis de nye regler fra Den europæiske Normaliserings-komite kun levner plads for præfabrikerede legeredskaber, så er det slut med legepladser i skovene.

Reglerne kommer skam. Det kan samme tekst-tv sige. Fra 1. januar indfører Danmark Den europæiske Normaliserings-komites "stramme regler for indretning af legepladser. Og de regler kan mange fantasifulde legepladser bygget af naturmaterialer ikke overholde".

TV2s tekst-tv siger, at "nye regler for indretning af legepladser truer de populære natur- og skovlegepladser i skove, anlæg og fri-arealer i byerne".

Vi, der har sagt nej til hele den udvikling af EU, kan tilføje "Hvad sagde vi?", men den slags eftersnak nytter ikke. Der må være tusinder af ja-sigere, som vil mene, at her går grænsen. Der må være tusinder, som kan se, at indgreb mod skov-legepladser kun er magt-brunst og embedsmands-underholdning. Det er fra de ja-folk, der nu skal råbes et svar til Den europæiske Normaliserings-komite - som trænger til at lære, at som man råber i skoven, får man svar.

Men måske EU-jasigerne er så blinde i deres lydighed, at de blot glider hen over sagen. Så har de kun fortjent det næste, som er er en harmoniseret blå skole-uniform til alle børn fra vuggestue til ældste skoleklasse med de tolv katolske stjerner som knapper foran og på skulder-stropperne.

For ingen er vel i tvivl om, at EUs skole-uniform er på vej? Måske står det ikke på dagsordenen i Den europæiske Normaliserings-komite. Det er sikkert så vigtigt et spørgsmål, at det ligger direkte i uniforms-harmoniserings-komiteen lige under EU-kommissionen.

Fortvivl ikke, fordi ugræsset breder sig som dødskov over landskabet. Jo flere indgreb af den slags, des hurtigere kommer oprøret. EU-magten er helt ude af selvkontrol. Det gavner friheden, hver gang Den europæiske Normaliserings-komite og alle de andre agurke-udvalg gør os til almue. Oprøret mod EU vil komme som et lyn fra en klar himmel og skabe lysning i skoven. Det vil komme bag på Europas politikere, som da danske socialdemokrater pludselig i den seneste måned skar mærke i Nyrups bark for at vise, at han stod til fældning.

Oprøret vil brede sig i alle de europæiske folk, der i oprøret vil kunne forenes og enes som aldrig under EUs banner. De europæiske folk vil kræve afnormalisering. Det krav kræver hverken komite eller kommission.

© Poul Erik Søe 28. december 1998

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside