Danmark skal prøve
euroen alene i 20 år

Enestående dansk tilbud til de andre europæiske lande
Det er yderst uheldigt for EUs omdømme, at det kniber så meget med at få den nye fælleseuropæiske mønt igennem. De lande, der vil være med, har simpelthen for dårlig økonomi, værst i Tyskland, Frankrig og Italien.

Just i dag har 150 tyske professorer advaret mod at indføre euroen næste år. Nu er næsten alle tyskere professorer, så det er let at samle 150, men det drejer sig om økonomiprofessorer, og det er straks en anden sag.

De 150 har sendt et åbent brev til de europæiske regeringer. Jeg er i skrivende stund ikke klar over, om de i den grad mangler mundvand ved tanken om euroen, at de end ikke kunne sanke spyt til at få brevet lukket.

Men desto nemmere har det været for regeringerne at få fat i konvoluttens indhold, som simpelthen er en advarsel mod at indføre euroen. De 150 tyske økonomiprofessorer mener, at det bør vare nogle år, før man gør det. Europas økonomi er for dårlig.

Økonomerne er skam tilhængere af euroen, siger de, bare den ikke indføres. Lige med det samme. Det er samme holdning, som danske politikere har. Det er jo ikke det danske folk, der har sagt nej til euroen. Det er de danske ja-partier, der har gjort det. Før folkeafstemningen i 1993.

Ganske vist skælder økonomiminister Marianne Jelved altid danskerne ud, fordi vi har sagt nej, skønt det var hende selv, der sagde nej. Vi andre fik ikke engang lov at stemme om det. Danmarks euro-nej var vedtaget i folketinget med fem sjettedeles flertal før folkeafstemningen.

Nu erfarer Enmandsavisen fra sædvanligvis kursbevidst kilde, at Danmark, der så tydeligt har sagt nej til euroen, vil tilbyde at være det eneste land, der indfører euro til tiden, 1. januar næste år.

Danmark vil ganske enkelt tage byrden fra de pengesvage lande Tyskland, Frankrig og Italien. Vi vil tilbyde at gennemføre den fælles mønt helt alene. Derved bliver den selvfølgelig ikke så fælles, som den var tænkt, i hvert fald kun for danskerne.

Nationalbanken er formentlig ikke modstander af tanken en fælleseuropæisk euro alene for Danmark. Meningen er, at euroen i en overgangstid på omkring 20 år skal kaldes for en kreune, så folk i Skåne kommer til at længes yderligere hjem.

Tanken bag den ene-danske fælleseuropæiske mønt er at få forringet Danmarks økonomi, så den kan komme ned på omgangshøjde med Europas dårlige økonomi som helhed. Det viser sig nemlig, at det danske nej til euroen har sikret Danmark velstand. Jo mere man deltager i EU-fællesskaberne, desto ringere bliver økonomien.

Efter tyve års forsøg med kreunen håber man så, at Danmark omsider er lige så ringe stillet som de andre EU-lande. Derefter vil Danmark aftale, at de andre lande kan komme med lidt efter lidt. Det vil ske i en ny EU-traktat, der skal hedde Vorbasse-traktaten.

Fra statsministeriet forlyder det, at den nødvendige lovgivning om Danmarks alenegang med den fælleseuropæiske mønt vil understrege, at loven ikke gælder for Færøerne.

© Poul Erik Søe 9. februar 1998

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside