OTKFO AMMODO FAFO
Hvordan man kommer i Nyhederne uden at sige noget nyt

Der er i dag i Gammel Estrup oprettet en ny organisation, der er sammensat af modstandere mod den europæiske union og især af den ny Amsterdam-traktat. Modstanderne i den ny organisation har ikke noget nyt at sige, men det meget spændende ved organisationen er, at organisationen ikke har eksisteret før.

Et flertal blandt de fem, der har taget initiativ til den ny organisation, er bilmekanikere, som ikke tidligere har haft deres selvstændige organisation med holdning til EU. Formanden, der selv er udlært kvindelig bilmekaniker, men i dag står i bagerbutik, udtaler, at organisationen er oprettet for at påvirke bilmekanikere, der ifølge meningsmålinger ofte er ivrige ja-sigere ved folkeafstemninger om EU.

Organisationen, der oprindelig skulle have heddet "Bilmekanikere mod EU", har for også at påvirke andre end bilmekanikere, valgt navnet "Organisationen til kamp for omtale af modstanden mod organisationer, der oprettes for at få omtale", forkortet til OTKFO AMMODO FAFO, der til daglig på bilværkstederne simpelthen kaldes MODO.

Formanden for OTKFO AMMODO FAFO udtaler enslydende til DR1, DR2, TV2 Nyhederne, Radioavisen og JydskeVestkysten, der dog alle har afslået at bringe nyheden, da de i forvejen har travlt med at bringe meddelelser om ny ja-organisationer, at organisationen især vil virke i tiden efter afstemningen af Amsterdam-traktaten, som de ikke ønsker at øve indflydelse på, bare folk stemmer nej.

Organisationen OTKFO AMMODO FAFO vil dog i tiden op til folkeafstemningen om Amsterdam-traktaten støtte pressen ved at indrykke en række annoncer i håb om, at pressen så også vil støtte organisationen med omtale. Annoncerne vil på ingen måde blande sig i folkeafstemningen, bare opfordre folk til at stemme nej.

Efter afstemningen om Amsterdam-traktaten vil man helt holde op med at bringe annoncer, fordi organisationen OTKFO AMMODO FAFO derefter vil føre en langsigtet debat, hvis indhold er oprettelsen af en ny organisation om den næste EU-traktat, der ventes at skulle til folkeafstemning allerede næste år, den såkaldte Rotterdam-traktat. Organisationen OTKFO AMMODO FAFO har iøvrigt allerede en søster-organisation i Holland, ligeledes med fem medlemmer. Den hollandske organisation hedder OTSAEETFHHB, en forkortelse for "Organisationen til sikring af en EU-traktat for hver hollandsk by".

Det oplyses fra EUs kontor for vurdering af seriøse organisationer, at de to modstander-organisationer i Danmark og Holland formentlig arbejder på helt ualvorligt grundlag. Ingen af dem har nemlig søgt EU-tilskud, men vil tilsyneladende selv betale udgifterne.

© Poul Erik Søe 9. februar 1998

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside