tomat3.wmf (5646 bytes)Folkeafstemning
om en tomat

Danmark skal have folkeafstemning om en tomat. Det lyder ikke af meget. Og selvsagt kan vi ikke stemme om hver tomat, der kommer ind i landet.

Den tomat, vi skal stemme om, er fra Spanien. I hvert fald har jeg forstået Tekst-TV på Danmarks Radio sådan. Det særlige ved den tomat er, at den ikke bliver så hurtigt blød.

Sådan bliver verden stadig et mer vidunderligt sted at være. Og det er EU, vi skal sige tak for det. Aldrig mere bløde tomater.

Tekst-TVs oplysning forsvandt i dagens løb, så ved ikke, om nyheden er blevet blød i mellemtiden. men jeg går ud fra, at den er sand. Det værste er ofte det mest sande.

Ifølge oplysningen er det miljøminister Svend Auken, der vil godkende tomaten. Og når den overhovedet skal godkendes, så er det, fordi den er gensplejset.

Jeg har så stor tiltro til Auken, at jeg går ud fra, at han ikke frivilligt er med på at tillade gensplejsede tomater. Nyheden måtte da også tolkes sådan, at det er EU, der vil af med tomaten.

Men Auken har tidligere inden for den seneste måned været ude med forslag om godtagelse af en anden gensplejsning. Og ingen af os er i tvivl om, at det hurtigt blive hver uge og så hver dag, EU vil sælge os gensplejsninger. Og hvis vi siger nej, er det en handelshindring, og Danmark bliver slæbt for EU-domstolen.

Det vil vi ikke se i Danmark. Ordene er ikke mine, men statsminister Nyrup Rasmussens. Han sagde det ikke om tomaten, men om den amerikanske presses dækning af Clintons sex-sag.

Nu kan Nyrup, selvom han er pressens minister, ikke på mindste måde afgøre, hvad vi vil se i den trykte og elektroniske presse. Der er ytringsfrihed i landet, endnu da. Når der i størstedelen af dansk presse er mådehold, så skyldes det dansk presses egen holdning - ikke statsministeren.

Jeg har nøjagtig lige så stor indflydelse på den gensplejsede tomat som Nyrup har på pressens holdning til splejsede mænd og damer.

Men jeg har også¨nøjagtig lige så megen forstand på en gensplejset tomat som Svend Auken, hans rådgivere, al videnskab og hele EU.

Ingen af os ved, hvad gensplejsning fører til i naturen, som vi også selv er del af. Det er ikke en sag om viden. Det er en sag om følelser, frygt og fornemmelse.

Og den slags sager skal Auken ikke afgøre, folketinget heller ikke og da slet ikke EU. Det skal vi allesammen.

Derfor skal vi have en folkeafstemning. Sagen om tomaten handler ikke tomater. Den handler om, at et folk selv kan vælge tidspunktet, hvor det godtager nyskabelser. Det må vi have en folkelig drøftelse af, før vi tager fat at slippe gensplejsningen tomat for tomat. Folkeafstemningen er en god måde at fremkalde drøftelsen på.

Ingen videnskab eller partipolitik, ingen EU-regler hjælper os en døjt. Kun en drøftelse mellem danskerne kan afgøre, om netop vi skal have gensplejsning ind som del af dagligdagen. Det handler ikke om, hvorvidt den tomat i sig selv er dårlig eller ej. Det handler om gensplejsningen som et indgreb i livet selv.

Det danske folk har før sagt nej på afgørende områder og stået helt alene med det. Omkring 1960 bredte atomværkerne sig i Europa. Intet dansk parti på landsplan nåede nogen sinde at gå ind for atomkraftværker på dansk jord. Partierne blev standset af bred folkelig modstand. Venstre var ivrigst, og det sjællandsk-bornholmske Venstre nåede at få sagt ja. Så vendte stemningen. Og politikerne blev enige om at vælge et nej. De fulgte folkets frygt og krav om en ventetid til overvejelse. Selv politikerne var bange for atomværkernes affald.

Det er samme sted, vi er nu med gensplejsningen. Hvis EU regeringen, folketinget og partierne vil pådutte os en hurtig løsning, må vi have en folkeafstemning. Eller også er det tomat-marchernes tid - som atom-marcherne i tresserne. Til den slags ikke-voldelige protest-marcher vil bløde tomater iøvrigt være bedst egnede.

Den mest kendte danske atom-march, der fik politikerne til at følge folkets røst og ikke egen selvklogskab, hed påske-marchen. I år er det påske først i april. Det er kort tid før folkeafstemningen om udvidelsen af EUs magt. Man må råde gartnerne til at skaffe tidligtmodne tomater hjem til påsken. Der kan blive brug for mange.

© Poul Erik Søe 4. februar 1998

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside