Morgenbøn for
danske dummerhoveder

Hvilken vej løber Kongeåen for tiden?

Vort EU, du som er i internationaliseringen.
Dit navn er helligt.
Unionen er kommet.
Ske din vilje
I Brüssel og over alt på jorden.
Giv os i dag vore egne penge som tilskud.
Forlad os aldrig, men lad os selv forlade vort folk.
Led os ikke til selvstændighed.
Fri os fra vor historie.
For dit er Unionen og magten og ærgerrigheden.
Amsterdam.

Det er morgenbøn og aftenbøn hos de folk, der i samfundets højeste stillinger er ved at påføre os en ny religion, internationaliseringen.

Tyrkerne har en tyrkertro på, at EU bygger på kristendom. De tager fejl. Kristendom bruges bare til at skabe grænser. Toppolitikerne, som er et ord for dem, der efter egen indbildning er vokset ind i himlen, har skabt sig en ny religion.

Den ny religion har til nu intet indhold, men kun symboler og signalsprog. EUs flag skal med sine tolv stjerner påstå fuldkommenhed.

Det fuldkomne findes i alle religioner kun hos Gud, og da EU gennem sit symbol hævder selv at være fuldkommen, vil det religiøst sige, at EU selv er Gud.

Alle magtkredse her i landet knæler da også for internationaliseringen som for en ny Gud, der henter sit billedsprog i det blå og blandt stjernerne.

Ordet international er skabt, fordi der er folk til - ikke for at afskaffe folkene, men for samarbejdet mellem dem. Ordet international vil jo slet og ret sige mellem folk.

Den ny religion taler ikke om det internationale eller det mellemfolkelige. Det hedder altid internationalisering. Med ordet international sker der på den måde det, der også findes i ord som disciplinering, skoling og indoktrinering.

Internationale er noget, vi alle er. Vi er del af et folk, og dette folk er del af et fællesskab, det mellemfolkelige.

Selvsagt kan EU ikke nøjes med at kalde os internationale. Derfor opfinder man et nyt sprog og kalder det internationalisering. Nu er der også det ved ordet internationale, at det alt for meget ligner den union, det senest gik galt for - det socialistiske internationale i Sovjetunionen.

Den sovjetiske tankegang var nøjagtig som EUs tankegang. Det afgørende er ikke folkene. Man skal sørge for, at mennesker springer deres folkelige tilhørsforhold over. De skal føle sig som del af noget større, Kalmarunionen, Sovjetunionen eller bare Unionen.

EU og Unionens præsteskab går ikke ud fra det, som er selvfølgeligt i ethvert menneskes liv. Nej, som enhver ny religion må Unionen påstå at skille sig aldeles fra alle hidtidige tilbud Så EU kan tilbyde os noget splinternyt, internationalisering.

Lige ud vil internationalisering sige at blive gjort mellemfolkelig.

Men man kan ikke blive gjort til noget, man er. Som medlem af et folk har man del i mellemfolkelige. Det kan ytre sig i venskab mellem mennesker fra forskellige folk. Det kan i Danmark typisk ytre sig i nordisk samarbejde, europæisk samarbejde, og det kan række videre ud gennem eller uden om FN. Men ingen har eneret på det mellemfolkelige.

Undtagen selvsagt EU, som i religiøs fuldkommenhed magter at blive grænseløs ved at skabe grænser. EU er ikke tilfreds med os, som vi er, enkeltmennesker i folkeligt og mellemfolkeligt fællesskab. EU vil gøre noget ved os, omskabe os, skole os, disciplinere os, internationalisere os.

Du skal lære, at det er ingenting at være dansker. Du skal internationaliseres. Du skal være EU-borger. Du er en synder, hvis du tænker, du er dansk. Men den ny religion skænker dig et frelsesmiddel, som skyller skylden bort. Brug internationalisering - himmelsk hvidvask, englevinger for danske dummerhoveder.

Alt dette er jo meget enkelt, som det dybeste i alle religioner er. Men der findes også en teologisk udgave for de folk, der mer og mer ynder at kalde sig selv for Over-Danmark. Disse EU-religionens nye overmennesker kan finde aftenbønnen i undervisningsminister Ole Vig Jensens tale fornylig til folketinget om de danske højskolers vilkår:

"Tendensen til yderligere internationalisering er velkendt. Det medfører store udfordringer for folkehøjskolerne. Begreber som det folkelige og det nationale har i højskolernes historie været knyttet til danskheden. I fremtiden må disse begreber vurderes i forhold til den nye verdensorden, hvor der - især i Europa - opstår handlekraftige regioner på tværs af de hidtil kendte statsgrænser."

Kort tid efter den tale blev Askov Højskoles nye forstander udpeget. Det første han sagde var, at Askov nu vil lave en international linje.

Om føje år løber selv Kongeåen den modsatte vej.

© Poul Erik Søe 9. januar 1998

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside