Storsvineri på EUs bud
Folketinget, i hvert fald regeringspartierne samt Venstre og konservative, er sammen med landmændenes foreninger ved at finde ud, hvordan industri-landbrugets fremtid skal være. Mange landmænd mener, at fabriks-landbrugene er blevet de nye herregårde, og at udviklingen mod stordrift skal standses. Andre i og uden for landbruget frygter, at de meget store brug fører til stedlige natur-ødelæggelser.

Men det er selvsagt ganske enfoldigt at tro, den slags kan vedtages alene på dansk jord. Det er der andre, som har sat rammerne for. Og i Kristeligt Dagblad kan man derfor i dag læse, at folketinget og landbrugets folkelige og faglige foreninger er blevet skubbet til side.

Kristeligt Dagblad siger, at der fra Miljøministeriet er sendt en ændring til planloven ud til høring. Ændringen er påbudt af EU. Loven skal følge et EU-direktiv. Og ændringen går stik imod de folkelige og politiske røster, som folketinget var ved at lytte til.

De gældende regler siger, at der skal miljø-godkendelse til, hvis en landmand vil holde mere end 250 svine-enheder. Det ændres af EU-direktivet til 360. Oversat vil det sige, at man nu kan frembringe 10.800 svin om året - uden at søge godkendelse.

Amtsborgmesteren i Viborg amt  Bent Hansen, Kjellerup, kalder i Radioavisen lørdag forslaget om forhøjelsen en "provokation". Netop i Viborg amt har der - også blandt landmænd - rejst sig folkelig indsigelse mod de voksende brugs-størrelser af frygt for natur-ødelæggelse.

Gad nu vide, hvorvidt EU-direktivets bud om, at man uden miljø-tilladelse kan fremstille 10.800 svin om året, i virkeligheden kommer fra Danmark? Jeg spørger, fordi jeg i eftermiddag hørte den meget afgåede minister Bertel Haarder forklare, at det dårlige i EU kommer fra Danmark, allermest EU-bureaukratiet.

Bertel Haarder drog ikke den slutning, som må være indlysende, at så må Danmark hellere se at komme ud af EU - af hensyn til de andre lande, som vi påfører så meget dårligt.

Men det kan jo være, at flere landmænd efter dagens sammenfaldende hændelser lægger to og to sammen til 10.800 og indser, at stordriftens talsmænd i politik og landbrug tripper så meget på selvgodhedens bonede gulve, at de ikke er værd at byde inden for i svinestalden, hvor man i disse dage ikke bør lade meget-rejsende færdes.

Bertel Haarder nægter os historiens ret til at mene, at det farlige for Danmark ofte er kommet sydfra. Han glemte at undtage svinepesten.

© Poul Erik Søe 24. januar 1998

Tilføjelse 1. februar 1998: Ritzaus Bureau meddeler, at forslaget om større svinebrug pludselig er trukket tilbage midt i høringsfasen. Det radikale Venstre skal ifølge Ritzaus Bureau have presset på i regeringen for at få gennemførelsen af EU-direktivet trukket tilbage. Mit eget indtryk er, at det har spillet ind, at der - umiddelbart før folke-afstemningen om Amsterdam-traktaten - i regeringen har været frygt for en drøftelse af et så håndgribeligt tilfælde, hvor EU påbyder Danmark en miljø-forringelse. Men nu må vi jo se, om forslaget dukker op igen, når vi har stemt 28. maj.

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside