strEUds2.gif (6823 bytes)

Dagens strEUds
er så bange for ikke at nikke lige så ivrigt ja som de store, at den slet ikke opdager, den står i lort til halsen.

 

Overdanskernes strudse-klub
"Danmark i Europa" hedder en ny propaganda-forening, betalt af de store arbejdsgiver-foreninger og Dansk Metal.

Først skulle propaganda-klubben have heddet "Europa i Danmark". Så opdagede man, at Danmark var for lille. Europa kunne ikke være der.

Foreningens mål er at indrykke annoncer med strudse. De første har allerede været i aviserne. Selvom Landbrugsrådet er med, handler det ikke om at få solgt mer strudsekød.

Nej, meningen er at give en naturhistorisk oplysning blandet med lidt geografi. De første annoncer fortæller den overraskende og spændende nyhed, at Danmark ligger i Europa, og viser en struds, der stikker hovedet i busken. Der er formentlig tale om et selvportræt af propaganda-klubben.

Nogle af bagmændene stikker nemlig hovedet i busken. Vi må endelig ikke få at vide, hvem de er. Så pludselig står der efter organisationernes navne: "Desuden støttes initiativet af en række politiske partier".

Og det er jo netop strudse-teknik. Vi må ikke vide, hvem de er er. Skønt de, der skjuler sig, netop er dem, der har fundet på det hele, partisekretærerne i Venstre, Det konservative Folkeparti og Socialdemokratiet.

Men de stikker hovedet i busken. Man skal tro, at det her er meget folkeligt. Sandheden er, at socialdemokraterne endnu ikke ved, om de vil være med eller ej!

Desuden fortæller strudse-annoncen, at der er tale om "et langsigtet initiativ, der ikke blander sig i afstemningen om Amsterdam-traktaten. Derfor vil annonceringen ophøre i begyndelsen af februar og vil ikke blive genoptaget før efter 28. maj".

Det er nok den mest hykleriske strudse-snak, man har hørt. Hvis det hele var langsigtet, så ventede man selvsagt med annoncerne i det hele taget - og undlod at indrykke i januar og februar. Der er jo ikke så lang tid til maj. Hvis det var alvor med det langsigtede, ville klubben selvsagt have understreget det ved at tie til efter 28. maj.

Hykleriet består i strudseagtigt at skjule den kendsgerning, som alle marketing-folk ved, at det er nu og ikke de sidste uger før afstemningen, at stemmerne flyttes. Derfor og alene derfor kommer annoncerne nu.

Tænk, at partisekretærer og ledere i landets store organisationer kan tro, at danskerne som folk er så dumme, at man kan besnakke os på den vis. Vil den ny klub af over-danskere tages alvorligt, så standser de deres kortsigtede propaganda straks - stikker piben ind og beholder hovedet i busken.

© Poul Erik Søe 17. januar 1998.

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside