strEUds2.gif (6823 bytes)
Dagens strEUds (2)
skjuler sig, fordi Landbrugsrådet er med i propaganda-annoncer, der siger, at Danmark har masser at bidrage med i EU - vores respekt for miljø...

Spurv i tranedans
De danske husmænd, der hellere vil kalde sig familiebrugere, har fået lært, hvad det vil sige at være spurv i tranedans.

En af lederne i Dansk Familielandbrug, som husmandsbevægelsen kalder sig, efter at den er blevet en organisation, udtalte sig imod landmænds skattetænkning.

Han var næstformand i Landbrugsrådet, men det er han ikke mer. Storlandbruget og landboforeningerne smed ham ud.

I landbruget er der nemlig menings-censur.

Det er ikke det særeste. Men husmands-lederen og Dansk Familiebrug stak hovedet i busken på strudsevis. De fandt sig i at blive smidt ud.

Husmændene er spurv i tranedans på Axelborg som Danmark er struds i ørneflok i Bruxelles, der hindrer os i at dyrke sundt landbrug.

Indtil for få år siden var husmændene slet ikke med i Landbrugsrådet. Det var dengang, de havde meninger. Det var dengang, de havde indflydelse. Nu er de landboforeningernes forlængede strudsehals.

Lige før husmandsbevægelsen holdt op med at have standpunkter, blev den ledet af frejdige mænd, der ikke holdt hovedet under jordoverfladen. Der var klang i navne som Peter Jørgensen, den elskelige og menings-stærke boelsmand fra Slagelse-egnen, førstemand blandt ligemænd, og Emanuel Vestbo, jydernes husmandsfører. De var ikke engang i samme politiske parti, for de troede på friheden til forskellighed.

Det unge oprør i dagens landbrug hører historisk hjemme i husmandsbevægelsen. De stridsmænd, der på skjoldborgsk nysprog kæmper for økologien, kæmper samme frihedskamp som de gamle opdyrkere af heden.

Men husmandsbevægelsen er lejet ud til industrilandbruget. Dens meninger befinder sig under jordoverfladen, hvor strudsehoveder søger hen i frygt og bæven.

Følgen er, at de danske økologiske landmænd selv må sige, at det er EU, der hindrer økologisk jordbrug. Det er EUs landbrugs-politik, der er der egentlige spærring for den folkesundhed, der engang også var en kampsag for husmændene.

Dansk Familielandbrug har så længe rendt i skørterne på de ny herremænd, fabriks-landbrugerne, at de er endt i den forkerte familie.

Det er på tide, at husmændene holder op med at lege spurv i tranedans. Man må håbe, at en ny tids husmænd tør sige Slut med struds og Tid til strid. Man må håbe, at unge landmænd tør sige, at de ikke finder sig i et dobbeltspil som det, Landbrugsrådet er ude i.

Dobbelt-spillet er annonce-ord for Amsterdam-traktaten med falsk tale om dansk "respekt for miljøet" i den hensigt at styrke det EU, der mere end noget andet hindrer miljø-agtende, økologiske landbrug.
Det er altsammen sagt før af Skjoldborg:

Du husmand, som ørker den stridige jord
Og vover din arm og din bringe,
Som drager det første kulturens spor
Med plovjernets sølvblanke klinge,
Mer ridder du er med din barkede hånd
End mange, der pyntes med stjerner og bånd
Og tripper på bonede gulve.

© Poul Erik Søe Januar 1998

Læs også Dagens strEUds 1

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside