Thorkild Simonsen
fransk præsident

Thorkild Simonsen er udset til at være ny fransk præsident, forlyder det sædvanligvis velafrettet kilde.

Der er næppe andre i Europa, der kan klare Frankrigs nye vanskeligheder. Frankrig er kommet i klemme mellem EUs nye Amsterdam-traktat og sin egen grundlov.

Efter Amsterdam-traktaten kan EU lave regler om indvandrere, bare et flertal af landene er enige. EUs flertal kan lave fordelingen af flygtninge i fremtiden.

Det har den franske regering sagt ja til i Amsterdam. Men siden har Forfatningsrådet i Frankrig sagt, at den går ikke. Efter grundloven har Frankrig ret til selv at afgøre, hvor mange indvandrere landet vil have. Den ret kan ikke uden om grundloven sælges til EU.

Ifølge Ritzaus Bureau har den franske regering ilet "med at fastslå, at de foretrækker en parlamentsbeslutning frem for en folkeafstemning". Parlamentets to kamre kan ved en fælles afstemning ændre Frankrigs grundlov, eller også skal det ske ved en folkeafstemning.

Men regeringen frygter folket. Man vil gerne undgå en åben debat om indvandrere. Man tror rent ud, at folkeafstemningen om at give EU større magt vil ende med et fransk nej.

Med Frankrig stillet således har Enmandsavisen fra sin egen redaktion erfaret, at statsminister Poul Nyrup Rasmussen har til hensigt at tilbyde indenrigsminister Thorkild Simonsen som ny fransk præsident.

Statsministeren indfald skyldes hans egen og dronningens nytårstaler om, at danskerne gør en indsats i udlandet, som i hvert fald danskerne, men også flere udlændinge lægger mærke til.

Man mener på Christiansborg, at Thorkild Simonsen hurtigt kan klare de franske vanskeligheder, og formentlig kan han roligt fortsætte som dansk indenrigsminister, mens han ordner Frankrig. Det eneste alvorlige spørgsmål i indenrigsministeriet for tiden er, at Billund vil løsrive sig fra Ribe amt og være del af Vejle amt. Man regner med at løse det ved at gøre Billund til del af Euroregion Schleswig.

Egentlig skulle det have været Uffe Ellemann-Jensen, som Danmark ville tilbyde Frankrig som præsident. Men det er velkendt fra Ellemann-Jensens forsøg på at blive generalsekretær for NATO, at han ikke kan tale fransk.

Det vides i skrivende stund ikke, om Thorkild Simonsen kan fransk, men han ser mere sådan ud, og Dansk Folkeparti, der har flere tilhængere i Frankrig end i Danmark, er rede til at stille Pia Kjærsgaard til rådighed som fransk sekretær for Simonsen. Man skal ikke skille par, der kører godt, synes statsministeren at mene.

© Poul Erik Søe 3.1.1998

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside