EUs grådige hjælpsomhed
kan nu stoppes af Danmark

EU-svindel og EU-dom gør EU uegnet til at formidle hjælp til nødlidende - De nordiske lande bør sammen hjælpe uden om EU
I EU vasker den snavsede hånd de andre, hvorefter de trykker hinanden hjerteligt i hænderne for at give hinanden hånd på, at den slags ikke skal ske før næste gang, EU skal give en hånd med et eller sted i verden, og hvor muligheden for selv at lægge hånd på hjælpepengene opstår.

Det er netop afsløret med Morgenavisen Jyllands-Postens ord 15. juli 1998, at "en stor del af EUs humanitære hjælp til det tidligere Jugoslavien og til kriseramte områder i Afrika øjensynligt er gået i de forkerte lommer".

EU selv regner med, at der er svindlet for omkring 20 millioner kroner. Svindelen er sket gennem et kontor, der på syv år har uddelt mere end 25 milliarder kroner. "Hjælpen" skulle fordeles gennem mere end 2000 kontrakter, men tænk, samtlige 2000 kontrakter er pludselig forsvundet.

Ordvalget i Jyllands-Posten er guddommeligt: "I Bruxelles påpeger eksperter, at der med EUs milliardstandard i denne svindelsag er tale om relativt beskedne beløb".

Eller på dansk: - I EU er de vant til at svindle for milliarder, så 20 millioner er ikke noget.

Sagen kommer, netop som EU-domstolen med en dom har stoppet for udbetalingen af midler til EUs såkaldte hjælpeprogrammer. Grunden er ligetil. Kommissionen har brugt EUs penge, som om det var dens egne.

EU har en særlig form for grådig hjælpsomhed, der først og fremmest skal markedsføre EUs navn. Nu har kommissionen så af domstolen fået at vide, at den slet ikke må hjælpe på den måde. Hjælpeprogrammer skal være vedtaget af alle seksten medlemslande i EU.

Den dom giver Danmark en mulighed for at standse EUs forsøg på at spille et lille FN, der ud fra snævre egen-interesser hjælper, hvor de magthavende stornationer i EU gerne vil have penge ført hen.

Danmark har muligheden for, hvis da ordene før folkeafstemningen om Amsterdam-traktaten havde noget som helst indhold, at sige nej til hele dette foretagende, der er gennemsygt af svindel.

Der er ingen som helst grund til at sende Danmarks hjælpe-penge til nødlidende i verden gennem EU. Danmark bør vende tilbage til ligefrem hjælp fra Danmark til det nødlidende folk eller til den ansvarlige sammenslutning, der tager sig af nødhjælpen.

Nu har selv internationaliseringens stærkeste præsteskaber på dansk jord set, hvordan der svindles med nødhjælp i EU. Og EU-domstolen har klarlagt, at den form for nødhjælp, der ikke er godkendt af hvert enkelt medlemsland, ganske enkelt er ulovlig.

EU-domstolens kendelse har ført til vild opstandelse i EU og stor kamp mellem EUs ministerråd, EU-parlamentet og EU-kommissionen. Derfor kan der gå lang tid, før EU finder sine egne ben.

Derfor kan også nogle nødlidende blive uretfærdigt ramt af svindelens og EU-dommens følger. Danmark bør derfor straks indkalde til et møde med de andre nordiske landes regeringer for at undersøge, om de nordiske lande ikke sammen og uden om EU kan sikre nødhjælpen, hvor den virkelig er nødhjælp, og hvor der virkelig er brug for den. Hvert af de nordiske lande har fra mange års arbejde langt bedre erfaring med at håndtere nødhjælp end de grådige hænder i EUs landskab.

Husk endelig at indbyde Norge til mødet, så der ikke går EU-tænkning i nødhjælpen.

© Poul Erik Søe 15. juli 1998

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside