Danfoss mangler termostat
på selvovervurderingen

Om Danfoss, EUs møntunion og euroen - samt en kommentar fra Danfoss til Enmandsavisen - Og et "Genmæle" fra Danfoss til Jyllands-Posten
I mine unge dage som journalist var jeg gæst hos Mads Clausen på Danfoss. I fly fra København til Als. Det var noget. Dengang. Nu må jeg tilstå, at jeg ikke var eneste gæst den dag. Vi var en hel flok pressefolk. Vi har hidkaldt for at skrive om Danfoss og gjorde det gerne. Vi var endda lidt stolte af det, selvom vi godt vidste, at det hele gik ud på at få gratis omtale.

Stedet gjorde indtryk. Især stedets historie. Virksomheden var blevet til - og blevet stor, ikke kun fordi der havde været håndheld og findelykke. Slid og mådehold, vilje og opfindsomhed var de dele, manden og stedet var gjort af.

Når man nu hører fra Danfoss, synes den gamle arv tabt. Der er endnu ikke opfundet en termostat, der kan styre selvovervurdering, men hvis det nogen sinde lykkes at gøre opfindelsen, er man klar over, at det vil ske netop på Danfoss. I hvert fald har den nutidige ledelse rigelig selvovervurdering til at foretage dæmpende forsøg med.

Danfoss mener at være nået så højt på strå, at virksomheden tilsyneladende leger med at føre egen indenrigspolitik og udenrigspolitik. I hvert fald opleves det sådan. Danmark er ganske enkelt blevet for lille til Danfoss. Det danske folks enfoldighed og tilbageståenhed må uvægerligt føre til, at virksomheden snart skifter navn til Eurofoss.

Der er selvsagt intet galt i, at virksomhedsledere har politiske standpunkter og fører dem frem i den folkelige drøftelse på lige fod med andre. Det er tværtimod så sjældent, at der må værnes om de få tilfælde. Men det er ikke de enkelte virksomhedsledere på Danfoss, der ytrer sig. Det er virksomheden selv, der som en stat i staten vil påvirke, hvad vi andre skal mene.

Ved folkeafstemningen om Amsterdam-traktaten vakte det opsigt, at virksomheds-lederne på Danfoss ikke kunne nøjes med selv at udtale deres lyst til at sige ja. Man gjorde brug af virksomhedens stilling og magt til at lave en fællesudtalelse, så også medarbejder-repræsentanter stod bag det ja, virksomheden ventilerede.

Nu fortæller så Morgenavisen Jyllands-Posten, at "trods det danske ømu-forbehold" vil Danfoss "lægge massivt pres på leverandørerne og tilbyde dem kun at handle og betale i euroen".

Jyllands-Posten ved også, at Danfoss-fakturaerne vil have euro som pålydende, og at det planlægges at låne, investere og afgive regnskaber i euro.

Der skal ikke være tvivl om, at det er Danfoss i sine gode ret til. Det er dog del af virksomhedens selvovervurdering, når leverandører skal "presses massivt" til at bruge euroen. Det er i hvert fald uden agtelse for andre virksomheders ret til selvstændig stillingtagen.

Derimod ser det ud til, at kunderne skal presses knapt så massivt. Og det skulle da også være en mærkelig virksomhed, hvis man ikke kunne betale en termostat med islandske kroner, schweiziske franc eller engelske pund.

Nu skal det næppe forstås sådan, at man skal have euro med sig hen til smeden for at købe sig en Danfoss termostat. Man kan nok komme et godt stykke vej også med fremtidig varme-regulering ved hjælp af danske kroner, og Danfoss ser ud ikke ud til at have øjeblikkelige planer om at udbetale medarbejderes lønninger i euro i stedet for kroner.

I det hele taget er det svært at forstå ordene fra Danfoss. Det skal medgives virksomheden, at den medarbejder, der har udtalt sig til Jyllands-Posten, måske er gået for vidt i sit ordvalg. Måske har medarbejderen heller ikke tænkt over, at ordene fra Danfoss kom til at stå som en modsætning til folketingets og regeringens holdning i bladets udtryk "trods det danske ømu-forbehold".

Men som sagen står til nu, er udtalelserne fra Danfoss en krigserklæring til de folketings-partier, der har vedtaget det danske forbehold over for mønt-unionen og euroen, Socialdemokratiet,. Det radikale Venstre, Venstre, Det konservative Folkeparti, Centrumdemokraterne og Socialistisk Folkeparti. Det er jo folketinget alene - uden at spørge vælgerne, der har valgt at tage forbehold over for møntunionen og euroen. Da danskerne stemte om det i 1993, var forbeholdet allerede vedtaget med fem sjettedels flertal i det danske folketing.

Enhver virksomhedsleder og medarbejder i Danfoss har sin frie ret til kæmpe for euroen og møntunionen - og for dansk deltagelse i den del af EU. Men hvis virksomheden ikke indrømmer andre samme frihed og vil lægge "massivt pres" på andre for at ændre deres holdninger, så er det selvsagt tid for om ikke borgerkrig, så forbruger-krig på termostat-området.

Danfoss er ikke ene om at fremstille termostater, selvom de har en helt overvejende førerstilling i salget. Men der er også andre firmaer, der laver termostater. Andre firmaer i EU og et på Sjælland. De fleste danske grossister i VVS har i deres kataloger i hvert fald tre andre firmaer, der sælger termostater.

På Danfoss er selvovervurderingen så stor, at de vil more sig sig over tanken om en forbruger-krig vendt mod virksomhedens "massive pres" på politiske holdninger. Man skal dog huske, at den slags har det med at brede sig. 60 procent af tyskerne er imod euroen. Der var engang, da Shell også grinede, når talen var om forbrugernes holdninger. Siden stivnede smilet hos Shell, som lærte at høre efter.

Vi har også i trediverne og fyrrerne kendt til mennesker, der så sig som ledere, og som havde for travlt til at vente på folket. De fik lært sig, at folket selv tager sig sin tid. Måske prøver man på Danfoss at efterligne Mærsk-rederen, men læg mærke til, at hvor enig eller uenig man kan være med lederen af virksomheden A P Møller, så har ingen grebet ham i ikke grundlæggende at være i pagt med det folkelige fællesskab.

© Poul Erik Søe 10. juli 1998

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Danfoss vil ikke lægge massivt pres på sine
leverandører for at få dem til at bruge euro
Enmandsavisen har i dag med Morgenavisen Jyllands-Posten som kilde vendt sig mod virksomheden Danfoss og dens - ifølge Morgenavisen Jyllands-Posten - hensigt at lægge et "massivt pres" på virksomhedens leverandører for at få dem til at bruge euro.

For redelighedens skyld gjorde Enmandsavisen Danfoss opmærksom på den kritiske artikel og har som svar modtaget en elpost fra virksomhedens kommunikationsdirektør Sune Salling-Mortensen. Enmandsavisen ønsker at overholde gammel, men glemt presseskik, at læserbreve får lov at stå ene uden kommentar på samme vilkår som den oprindelige kritik. Den regel overtrædes ikke ved at gengive, hvad der allerede stod i Enmandsavisens oprindelige kommentar:

"Det skal medgives virksomheden, at den medarbejder, der har udtalt sig til Jyllands-Posten, måske er gået for vidt i sit ordvalg. Måske har medarbejderen heller ikke tænkt over, at ordene fra Danfoss kom til at stå som en modsætning til folketingets og regeringens holdning i bladets udtryk "trods det danske ømu-forbehold"."

Brevet til Enmandsavisen fra kommunikationsdirektør Sune Salling-Mortensen lyder således:

"Kære Poul Erik Søe

Jeg har med interesse læst Enmandsavisens artikel om Danfoss og vil blot spagfærdigt bemærke, at med det kendskab til virksomheden og dens historie, du giver udtryk for, burde det være indlysende, at Danfoss aldrig (ALDRIG!) vil drømme at tvangspåføre sagesløse leverandører og kunder en valuta, de ikke selv måtte ønske at anvende. Danfoss har i hvert aldrig givet udtryk for noget sådant.

Derfor var forbløffelsen stor i morges ved læsning af JP og Radioavisen, der ukritisk kolporterede. Kort sagt: Hvis der endnu findes journalistisk anstændighed, vil der i lørdagens udgave af JP være en artikel eller rettelse, der fjerner det indtryk, som dagens JP efterlader, at Danfoss kunne finde på "at lægge massivt pres på leverandørerne" med det formål at få dem til at bruge Euro. Det er en and.
Tværtimod er det sådan, at kun hvis vore kunder og leverandører ønsker at afregne i Euro, så er vi selvfølgelig indstillet på at gøre det, men det er jo etwas anders.
Med hensyn til Amsterdam-traktaten kan både fællestillidsmanden på Danfoss (Mathias Grau) og de tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer bekræfte, at der på intet tidspunkt "blev brugt magt". Det gjorde der heller, da samme parter skrev til Dansk Industris og Metalarbejderforbundets hovedforhandlere i overenskomstforhandlingernes kritiske fase ultimo marts med det formål at undgå konflikt. Det lykkedes så andre årsager beklageligvis ikke.

PS: Hvis Enmandsavisen bringer læserindlæg burde ovenstående placeres der, så den intetanende læser får det retvisende billede af sagen.

Med venlig hilsen

Sune Salling-Mortensen
kommunikationsdirektør."

Tilføjelse 11.7.1998:
Morgenavisen Jyllands-Posten i dag, lørdag 11. juli 1998, synes ikke at indeholde noget dementi eller nogen kommentar hverken fra virksomheden Danfoss eller fra Morgenavisen Jyllands-Posten.

Tilføjelse 12.7.1998:
Heller ikke søndags-udgaven af Morgenavisen Jyllands-Posten 12. juli 1998 synes at indeholde noget dementi eller nogen kommentar hverken fra virksomheden Danfoss eller fra Morgenavisen Jyllands-Posten.

Tilføjelse 13.7.1998:
Morgenavisen Jyllands-Posten har tilsyneladende heller ikke i dag, mandag 13. juli 1998, nogen kommentar eller et dementi af udtalelserne fra virksomheden Danfoss

Tilføjelse 8.9.1998:
Efter to måneders forløb kan man 5.9.98 omsider læse et "genmæle" fra Danfoss mod Jyllands-Posten. Det viser sig, at det har været nødvendigt for Danfoss at gå til pressenævnet for at få optaget indsigelsen mod Jyllands-Postens artikel.
8. september 1998 har Enmandsavisen modtaget følgende brev kommunikations-direktør Sune Salling-Mortensen, Danfoss:
"Kære Poul Erik Søe
Når jeg husker Enmandsavisen 10.7. "Danfoss mangler termostat på selvovervurderingen" samt Enmandsavisens vedholdende opfølgning på sagen 11., 12. og 13. juli, må jeg for god ordens skyld henlede opmærksomheden på Jyllands-Posten for lørdag den 5. september, side 2, øverste højre hjørne:
"Pressenævnet pålægger Jyllands-Posten at bringe følgende genmæle...."
Til ære for Enmandsavisen gengives her et uddrag af nævnets kendelse:
"Det er Pressenævnets opfattelse, at bladet burde have foretaget berigtigelse på eget initiativ. Da dette ikke skete har bladet på dette punkt tilsidesat god presseskik, og nævnet udtaler sin kritik. I medfør af
medieansvarsloven paragraf 49 pålægges det herefter den ansvarhavende redaktør af Jyllands-Posten i overensstemmelse med medieansvarslovens paragraf 39 at offentliggøre følgende:" ---- som altså kan læses i JP 5.9. side 2!"
Med venlig hilsen, Sune Salling-Mortensen
Vice President, Corporate Communications"

I dag, 8. september 1998, har Enmandsavisen modtaget følgende brev kommunikations-direktør Sune Salling-Mortensen, Danfoss:

"Kære Poul Erik Søe
Når jeg husker Enmandsavisen 10.7. "Danfoss mangler termostat på selvovervurderingen" samt Enmandsavisens vedholdende opfølgning på sagen 11., 12. og 13. juli, må jeg for god ordens skyld henlede opmærksomheden på Jyllands-Posten for lørdag den 5. september, side 2, øverste højre hjørne:
"Pressenævnet pålægger Jyllands-Posten at bringe følgende genmæle...."

Til ære for Enmandsavisen gengives her et uddrag af nævnets kendelse:
"Det er Pressenævnets opfattelse, at bladet burde have foretaget berigtigelse på eget initiativ. Da dette ikke skete har bladet på dette punkt tilsidesat god presseskik, og nævnet udtaler sin kritik. I medfør af
medieansvarsloven paragraf 49 pålægges det herefter den ansvarhavende redaktør af Jyllands-Posten i overensstemmelse med medieansvarslovens paragraf 39 at offentliggøre følgende:" ---- som altså kan læses i JP 5.9. side 2!"

Med venlig hilsen, Sune Salling-Mortensen
Vice President, Corporate Communications"

Enmandsavisen kan iøvrigt tilføje, at Jyllands-Posten 5.9.98 ikke gengiver disse ord: "Det er Pressenævnets opfattelse, at bladet burde have foretaget berigtigelse på eget initiativ. Da dette ikke skete har bladet på dette punkt tilsidesat god presseskik, og nævnet udtaler sin kritik."

Genmælet fra Danfoss i Jyllands-Posten lyder:
"Morgenavisen Jyllands-Posten skriver 10.juli i Erhverv & Økonomi under overskriften "Danske virksomheder satser helt på euroen":

"Trods det danske ØMU-forbehold vil både Danfoss og Coloplast lægge massivt pres på leverandørerne og tilbyde dem kun at handle og betale regninger i den fælles EU-valuta."

Dette er faktuelt forkert, idet Danfoss aldrig har givet udtryk for at ville "lægge massivt pres på leverandørerne" endsige "tilbyde dem kun at handle og betale regninger i den fælles EU-valuta". Tværtimod. Danfoss er derimod indstillet på at imødekomme de kunder og leverandører, der af eget ønske vil benytte den fælles EU-valuta ved afregning.

Med venlig hilsen, Danfoss A/S, Sune Salling-Mortensen, Kommunikationsdirektør."

Læs her Enmandsavisen nyeste kommentar til sagen 8.9.1998 og Enmandsavisen beklagelse af de ytringer, der fulgte af ordlyden i Jyllands-Posten:
Ytringsfrihed er ikke
pressens eneret

Enmandsavisens forside