Undervisningens
politiske mafia

Den voldelige frækhed i partierne må standses nu
Undervisningen i Danmark har ikke længere som mål at dygtiggøre folket. Den er i stedet endt som propaganda-middel for det politiske parti-system. Det er mafia i den grove forstand, at magten hænger sammen som ærtehalm for at bruge uddannelse og undervisningen til egne mål, og at parti-systemet bruger lovgivningen til at hindre een form for skoler, mens parti-systemet selv driver skole ud fra de synspunkter, der er ulovlige for andre.

Bladet Weekendavisen skriver i dag ifølge Danmarks Radios tekst-tv (3. julin1998), at de politiske partiers oplysningsforbund er så tæt forbundet med de statsbetalte daghøjskoler, at de reelt drives ulovligt.

Undervisningsministeriet er vidende om, at mere end 60 procent af landets 185 daghøjskoler drives med folk i dobbeltroller på styrelses-poster og andre stillinger i daghøjskole-systemet. Det var netop disse dobbeltroller, der førte til den politiske undervisnings-mafias særlov mod Tvind-skolerne. Desuden er der i Weekendavisens tal bevislige sammenblandinger af økonomiske interesser, igen et af de punkter, der førte til særloven mod Tvind-skolerne.

Undervisningsministeriet er klar over, at der sker en indirekte styring af daghøjskolerne, og den vending kan ikke have anden mening, end at parti-systemet sidder på skoleformen.

Den ny undervisningsminister Margrethe Vestager varsler et indgreb, men det kan man selvsagt ikke have nogen som helst tillid til, da det netop var hendes parti, der førte an i mafia-metoderne mod højskolerne, da Tvind-skolerne blev lukket.

Allerede dengang blev det tydeligt påvist, at der ikke mindst i LO foregik ting, der helt var sammenlignelige med det, der førte til den politiske lukning af frie skoler. Og som yderligere førte til den lovgivning og forvaltning, som siden truer med at kvæle en stor del af højskolerne.

Vi har den tilstand i det såkaldte demokratiske Danmark, at partierne lukker skoler, skønt de selv er part i andre skoler, der drives på selvsamme vis som de skoler, man forfølger af politiske grunde.

Der er ikke et øjeblik tvivl om, at hele denne parti-forfølgelse i forhold til de frie skoler, først og fremmest højskolerne, skyldes de frie skolers kritiske holdning til de udemokratiske tilstande, som Danmarks medlemsskab af EU har medført. De frie skolers parti-uafhængige standpunkttagen skulle rammes på livsnerven, og samtidig påførte parti-systemet de frie skoler en statsbetalt konkurrence, der havde til formål at jorde de kritiske røster.

Det er først og fremmest socialdemokraterne, der gennem det parti-politiske redskab AOF fører krig mod de frie skoler. Her er den egentlige grund til den nedladende og hånende holdning til højskoler, som Jytte Andersen, mens hun var arbejdsminister, lagde mund til.

Og Det radikale Venstre som regerings-parti har i årevis under Ole Vig Jensen, som vælgerne fældede ved seneste valg, lagt hånd og pen til den mafia-politik, der forbyder andre, hvad man tillader sig selv.

Det er umuligt blot et øjeblik at have tiltro til, at den ny undervisningsminister på nogen måde skulle være rede til at rydde op i den parti-politiske mafia, siden hun for kort tid siden udnævnte netop Ole Vig Jensen til formand for det højskole-udvalg, der skal prøve at bøde på mafia-politikkens værste følger i de frie skoler.

Undervisningsministeriet og ministeren har ikke på noget tidspunkt været i tvivl om, at det, der blev udskreget som Tvinds forbrydelser, foregik på selv samme vis i partierne og deres oplysningsforbund. Det blev sagt tydeligt før Tvind-særloven, under lovens behandling i folketinget og bagefter.

Den voldelige frækhed i partiernes omgang med folkestyrets grundlag må standses nu. Ikke når folketinget samles, ikke når ferien er overstået, men nu. Det er sært, men sandt, at forbryderne nu skal standse deres egen forbrydelser. Men råddenskaben må have en ende. Der er noget råddent i Danmark, siges det hos Shakespeare. Men her standser det ikke. Er der noget, der ikke er råddent? Er der en svinestreg så nedrig, at den ikke laves værre og grovere af landets lovgivere og politiske partier?

© Poul Erik Søe 3. juli 1998

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside