strEUds2.gif (6823 bytes)

Nu er Nyrups
sunde mad fra EU
kommet til landet
Herlig fransk kalkun og andebryst samt hollandsk høne til alle danske maver
Endelig opfyldes et af statsminister Poul Nyrup Rasmussens mange løfter forud for folkeafstemningen om Amsterdam-traktaten. Og nu skal de vrantne ikke straks give sig til at vrisse, fordi det kun er eet løfte, der holdes.

Statsministeren forsømte ikke nogen lejlighed til at fortælle, at man skulle stemme Ja til EUs nye grundlov, Amsterdam-traktaten, fordi det ville føre til sundere mad. Og manden har fuldkommen ret. De vidunderligste spiser er landet på danskernes bord.

Det handler om denne liste over sund mad fra EU, ufattelige sundheds-muligheder for børn og voksne, en gave fra EUs rige bord:

Fransk and F 56-123-01
Fransk kalkun F 56-257-01
Fransk kalkun F 56-117-03
Fransk høne F 56-170-01
Fransk kalkun F 22-241-01
Hollandsk høne NL 5046
Fransk andebryst F 72.264.02
Fransk kylling 49-119-01
Tysk Kalkunschitzel DEV 280 EWG

Ganske vist har Veterinær- og Fødevaredirektoratet rådet til, at forbrugerne smider netop disse madvarer i skraldespanden. Mon man ikke skulle lade politiets efterretningstjeneste undersøge, om de har stemt nej til Amsterdam-traktaten allesammen i det fødevaredirektorat?

En del af EUs sunde mad kan holde sig helt til 1999, står der på dem. Desværre kan foruden maden også deres indhold af salmonella DT 104 holde sig. Og netop den salmonella er der fundet i den franske, tyske og hollandske mad. Siger altså Fødevaredirektoratet.

Heldigvis tror Danmarks fødevareminister Henrik Dam Kristensen, der udtaler sig til Danmarks Radios TV-Avisen fra Bork Havn, mere på statsminister Nyrups løfte om sunde fødevarer, bare vi ville stemme ja. Henrik dam Kristensen vil ikke fraråde forbrugerne at købe udenlandske madvarer. Faktisk frarådede han ikke engang forbrugerne at købe dem, der er fundet salmonella i.

Fødevareministerens eneste håb var, at vi kan få "hele EU op på samme høje stade, som vi forsøger at komme på i Danmark". Jamen, den er da gal, for EUs madvarer er da så sunde, så sunde, når nu flertallet har stemt ja til Amsterdam-traktaten. Man kan da ikke undergrave statsministerens løfter ved at stikke strudsehovedet i busken. Det er da Danmark, der skal op på EUs høje stade, ikke omvendt.

Salmonella DT 104 giver alvorlig diarré og er vanskelig at bekæmpe med antibiotika, siger Fødevaredirektoratet. Jo, men bare det er sundt, så pyt da med lidt mavepine. Hvor var det godt, at folk sagde ja til Amsterdam-traktaten og den sunde mad. Kunne man ikke lave en slags rationerings-mærker, så de, der har stemt ja, får fortrinsret til at købe fransk kalkun?

Den konservative fødevare-ordfører, Lene Espersen, slet ikke forstået noget af det hele. Hun mente da også før afstemningen, at vi skulle sige ja, så vi kunne få sundere mad. Og nu siger hun, der må gribes ind, så Danmark ikke er nødt til at indføre kød og fjerkræ med salmonella.

Det er jo undergravende virksomhed fra de konservative. Når der er farlig salmonella i Tyskland, Holland og Frankrig, så skal den salmonella da selvsagt gøres fælleseuropæisk. I længden vænner folk sig nok til den, og så har de jo fået hele Amsterdam-traktaten som efterret.

Lene Espersen mener, at EUs direktiv fra 1992 om den slags sygdomme i kød og fjerkræ, skal træde i kraft nu. EU gav ellers EUs befolkninger syv år til at vænne sig til salmonella, fordi direktivet først træder i kraft i 1999. Det er jo rigtigt set af EU. Man kan ikke have, at folk spiser sundt sådan helt tilfældigt. Det må ske på dato. Og samme dato i alle EU-lande, for ellers er Danmark jo bare ude på at få en økonomisk fordel af at holde den farlige salmonella ude.

Ifølge TV2s tekst-tv 8. juli 1998 siger den konservative Lene Espersen, at "Danmark er eneste EU-land, der overholder kravene til salmonellabekæmpelse. Alligevel kan vi ikke hindre andre lande i at sælge salmonellakød til danske forbrugere."

Lene Espersen lyder, som om hun har spist fransk kalkun. Det er jo en helt verdensfjern EU-tænkning, hun giver udtryk for. Hvis Danmark er det eneste land, der overholder kravene til salmonellabekæmpelse, så er det Danmark, der med sin enegang undergraver EU og statsminister Poul Nyrup Rasmussens løfter.

Lene Espersen må da kunne se, at der kun er een mulig løsning, nemlig en harmonisering af den farlige salmonella. Kan man ikke få Nyrup til at tage salmonellaen med hjem fra næste topmøde i EU, så han kan fordele den til danske svinestalde og kalkunfarme - og hvor statsministeren nu ellers opholder sig det meste af tiden?

© Poul Erik Søe 8. juli 1998

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside