Højskolens ødelægger
skal hindre dens redning

Ole Vig Jensen formand for nyt højskoleudvalg som tak for års nedbrydende virksomhed
Undervisningsminister Margrethe Vestager er ikke blevet sin egen endnu. Det er der gode grunde til. Hun er endnu ny og har ret til at være ny, hvis hun da ellers kan lytte. Undervisningsministeriet er et af allertungeste skibe at svaje. Men værst er det, at Margrethe Vestager, der skulle være fornyelsen, synger firsernes sange. Enten har hun ikke en selvstændig tanke, eller også er hun endnu for ræd til at komme frem med den.

Hendes hidtidige virke, som jo kun er få måneder, ligner meget den stilstand, der indtrådte da Helge Larsen i sin blev undervisningsminister. Netop i undervisningsministeriet er der nok, der går baglæns, og derfor kan det se ud, som om det er en vældig fornyelse, når ministeren står stille. Men indtil nu er der intet fremsyn, intet dristigt og handlingsivrigt virke.

Jo, ministeren vil tilpasse uddannelserne til EU ved at skære i Statens Uddannelsestøtte. Samtidig ændrer så regeringens pinsepakke - også for at tilpasse sig EU - voldsomt vilkårene for de unge, der har sat sig i egen bolig. Ingen kan se, hvorfor den ungdomsfjendske virksomhed fra Helge Larsens tid sidst i tresserne tiltager netop nu, hvor der er blevet råd både til gode boligvilkår for børnefamilierne og en bedre sikring af de svagestes plads i uddannelserne. Netop nu skal der bruges færre penge til ledige, men regeringen føjer spot til mange års skade.

Det sker også på et område, jeg kender mere personligt til. Jeg kunne lade være at blande mig, fordi den højskole, jeg driver, aldrig har søgt offentlig støtte og derfor er helt uden for undervisningsministeriets system. Men der er måske noget, jeg kan sige mere lidt lige end dem, der er tvunget til at bukke tre gange om dagen i retning ad Frederiksholms Kanal. Højskolerne er dog en bevægelse, var det i hvert fald en gang. Der var noget, vi ville i fællig, og som andre ville hindre os i.

Men sært nok er den største skadelige virksomhed mod højskolerne ikke øvet i højskolernes kamptid, men under Margrethe Vestagers forgænger, Ole Vig Jensen. Det kan siges - og er sagt - rent ud, at det er Ole Vig Jensen, der har ødelagt højskolerne.

Det er derfor en dyb krænkelse, når  undervisningsministeren netop har udpeget sin forgænger Ole Vig Jensen til formand for et nyt udvalg, der efter hendes mening skal komme med forslag til en enklere lovgivning for folkehøjskolerne.

Det svarer til at gøre højesteretdommer Asbjørn Jensen til formand for et udvalg, der skal sikre mod ulovlig politi-virksomhed, eller at vælge Erik Ninn-Hansen til formand for Dansk Flygtningehjælp.

"Udvalget er nedsat af regeringen i forlængelse af undervisningsministerens redegørelse til Folketinget om folkehøjskolerne og Folketingets efterfølgende forhandling den 16. januar 1998." Sådan står i meddelelsen fra Margrethe Vestager. Jo, men den redegørelse blev jo holdt af Ole Vig Jensen, og da troede han, han skulle blive siddende som minister. Altså var han aldrig kommet i udvalget, endsige blevet formand for det, hvis det stod til ham selv.

Udnævnelsen er noget sært parti-kammerateri og ligner Det radikale Venstre dårligt. Ministeren skal da ikke have en partifælle som udvalgsformand - og da slet ikke sin vragede forgænger for at give ham et plaster på såret. Det er jo den slags, socialdemokraterne gør. Lær af partiet Venstre, der længe har arbejdet alvorligt med højskolernes krise, og som har samlet en helt anderledes sagligt vidende og fremskuende kreds af mennesker, også langt uden for Venstres egne rækker.

Men værst er det selvfølgelig, at Ole Vig Jensen er tømt for ethvert forslag på højskole-området. At mene noget andet er at mistænke ham for ikke at have gjort sit arbejde som undervisningsminister ordentligt. Han har da selvsagt som minister anstrengt sig til det yderste for at gøre alt det gode, han kunne gøre. Han blev vraget af vælgerne for tre måneder siden, men derfor kunne han godt have fortsat som undervisningsminister. Men selv statsministeren og økonomiministeren, som laver ministerlister, har altså ment, at Ole Vig Jensen havde de fået nok af. Og her er der endelig et klarsyn, man kan rose Nyrup og Jelved for. Der stod en rød advarselslampe og lyste med ordet særlov.

Mistolk mig ikke. Ole Vig Jensen er skam et godt menneske. Man har aldrig hørt andet. Men hvorfor hindre ham i at være et godt menneske - sådan hjemme i det daglige - ved at sætte ham til at lave mere dårligt på et område, hvor han aldrig har haft een igangsættende tanke eller vist mindste indlevelsesevne. I bund og grund skyldes højskolens krise nu ene og alene Ole Vig Jensens lovgivning på området og hans forvaltning. Den, der har ødelagt folkehøjskolerne, skal nu hindre en redning. Anderledes kan det ikke tolkes.

Blandt de øvrige medlemmer af udvalget, der skal forenkle højskolelovgivningen, er forfatter Hanne Vibeke Holst,  direktør Jørgen Nørgaard, Nørgaard På Strøget, direktør Kjeld Møller Pedersen, Lego, og børne- og kulturdirektør Bendt Thuesen, Gladsakse Kommune.

Vi har fået en pophøne til undervisningsminister.

© Poul Erik Søe 15. juni 1998

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside