Regeringens indgreb
ny tilpasning til EU
Udhulingen af skattefradragsreglen sker for at være klar til den møntunion, man har lovet os, vi ikke skal være med i
Regeringens ventede økonomiske indgreb, som nok kommer med tal på i dag, er i sit indhold et nyt forsøg på at tilpasse Danmark til møntunionen. Selvom Danmark ikke skal med i euroen, så tilpasser politikerne og embedsmændene alligevel landet til møntunionen, så man om få år kan sige, at vi slet ikke kan undgå at være med.

Det bedste eksempel på tilpasningen er mindskningen af skattefradragsreglens værdi. Den tanke, at man kan trække betalte renter fra som en udgift, når man gør sit skatteregnskab op, er fremmed for EU. Derfor skal skattefradragsreglen væk i en fart.

Meningen er at tilpasse skattelovene, så de helt svarer til lovene i de andre lande. Dermed bliver skattelovene et redskab for EUs fælles økonomiske politik, så man ved fælles indkomstpolitiske indgreb kan styre alle EU-landes økonomi på een gang.

I forvejen ved vi jo, at EUs traktat på et vigtigt punkt ligner danske skattelove. Statsminister Nyrup Rasmussen fik sagt i drøftelsen forud for folkeafstemningen om Amsterdam-traktaten, at man ikke kunne læse den, og hvis man gjorde det, så blev man lige så "snotforvirret" som ved læsningen af skattelovene.

Man kan ikke hævde, at politikerne gør noget for at gøre os mindre snotforvirret. Men enhver kan dog huske, at i den just overståede valgkamp var der ingen, der overhovedet nævnte en ændring af den danske skattefradragsregel. Den slags skjuler man for vælgerne. Ligesom der ikke var noget forud blandt socialdemokrater og radikale, der havde talt om fuldstændig fjernelse af formueskatten, hvorefter man gjorde det i eet hug i forliget med Det konservative Folkeparti.

På samme måde skal nu fradragsreglen væk, ikke for at udjævne mellem ejere og lejere, som det fremstilles, men alene for at tilpasse skattelovgivningen til EU. Det danske forbehold over for euroen blev opfundet af politikerne selv, og løftet om at stå uden for var del af den tidligere folkeafstemning. Politikerne har just brovtet sig af, at de fire forbehold er med i den nye Amsterdam-traktat. Nej-sigerne vil ikke blive glemt, sagde Nyrup Rasmussen på afstemningsdagen. Nu har det været pinse, og alle flotte ord er glemt.

Men grundlæggende er forbeholdene bare pynt på den brændte kage. I dagligdagen tilrettelægger politikere og embedsmænd, som om forbeholdene slet ikke eksisterer. Og man vil forklare det med, at dansk politik jo selvstændigt kan gøre, hvad folketingets flertal vil, og at det ikke er EU, der kræver omlægningen af skattesystemet.

Men når folketingets flertal handler sådan, så er det anden gang man krænker en folkeafstemning. Første gang skete det, da et folketing uden at holde nyvalg med fem sjettedels flertal vedtog det modsatte af, hvad en folkeafstemning havde sagt. Anden gang er nu, hvor man tilrettelægger Danmarks indtræden i møntunionen, euroen, inden man har spurgt vælgerne ved en folkeafstemning som lovet.

Hele denne tankegang gennemsyrer ja-sigerne på Christiansborg. Det er også grunden til, at der vil være afmålt indsigelse fra Venstre og de konservative. Efter begge partiers holdning skal skattefradragsreglen værnes, men det er er blot tran på sprøde læber. I virkeligheden går de to partier igen og igen med til ændringer, der er stik imod deres egen politik, fordi de først og fremmest ønsker tilpasning til EU. De lader gerne venstre side af folketingssalen gennemføre ændringerne, og i et forlig går de med, hvor de før ville sige stop.

Vrangbilledet bliver endnu tydeligere, hvis det er SF og Enhedslisten, der lægger stemmer til skatteændringen. De vil ganske vist begge have skåret i fradragsreglen, men de bliver snydt endnu engang. Det, de i givet fald lægger stemmer til, har nemlig ikke først og fremmest en egentlig fordelings-hensigt i Danmark, men er skabelsen af et nemt indkomstpolitisk instrument, som EU senere kan bruge for hurtigt at påvirke ude fra kommende angreb på den ny euro-mønt.

© Poul Erik Søe 2. juni 1998

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside