Aftalt spil mellem regeringen
og arbejdsmarkedets parter

Rævekage skal redde Amsterdam-traktaten

Holder morgenens nyheder om et regeringsindgreb, kan der ikke være tvivl om aftalt spil mellem regeringen og arbejdskampens parter, Arbejdsgiver-foreningen og LO.

Flere dele af den trykte og elektroniske presse meddeler samsvarende, at regeringen går til folketinget med et lovforslag om indgreb. Og meddelelserne siger også, at regeringens indgreb kommer til at ligge i det landskab, som Arbejdsgiverforeningen kortlagde i går ved overraskende at bryde den middelalderlige tavshed og lægge et tilbud om to yderligere fridage frem.

Dermed har regeringen fået et nyt grundlag og må ikke nødvendigvis følge sædvanen at ophøje den forkastede mæglingsskitse til lov. Det ville også være så groft krænkende, at der ville blive voldsom uro i landet. Regeringen kan umuligt ende med alene at gøre den arbejdsfri juleaftensdag til lov.

Arbejdsgiverforeningens pludselige åbenhed havde ikke til formål at oplyse det danske folk. Meningen var at sige til regeringen, at arbejdsgiverne nu vil gå længere end den forkastede mæglings-skitse. Bag de lukkede døre har der også været tråde til regeringen.

Alt tyder på, at i hvert fald Det konservative Folkepartis nye leder, Pia Christmas Møller, er med i kage-bagningen bag lukkede døre. Det kan man høre på, hvor villig hun er til indgreb. Men det høres tydeligere på, at hun tilsyneladende er villig til at gå videre end den pengemæssige ramme, der var indeholdt i den forkastede mæglingsskitse. Hun udtrykker det i TV2 Nyhederne på den måde, at i hvert fald må det endelige resultat ikke yderligere forringe konkurrencemulighederne.

Hun stejler altså ikke og siger som for en uge siden, at det bare er mæglingsforslaget, der skal gøres til lov. Og hun siger heller ikke, at den hidtidige penge-ramme skal holdes, sådan som Arbejdsgiverforeningen har gjort det i hvert fald udadtil. Hendes ord kan ikke tydes anderledes, end at hun er åben for politiske indgreb, der ikke kun bytter om på fridage og pension, men at de konservative er med på at gå videre, hvis der samtidig med følge-indgreb gøres noget for at sikre landets konkurrence-evne.

Sammenlagt ser det ud til, at der i de politiske lukkede indekredse er bagt en rævekage uden gær. Den skal derfor ikke stilles til hævning, men går lige i folketingets varme ovn. Når det pludselig kan gå stærkt, skyldes det uden tvivl, at rævekagen skal redde folkeafstemningen om Amsterdam-traktaten. Hensynet til EU er langt vigtigere end danskeres mål og meninger. Over-Danmark vil ikke have fingrene i dejgen for længe ad gangen. De skal skynde sig ud at spille tennis i Bededags-ferien.

© Poul Erik Søe 6. maj 1998

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Tilføjelse 6. maj 1998 kl. 10,15:
Radioavisen kl. 10 indeholdt enkeltheder om det forestående indgreb. Radioavisens nyheder synes kun at bekræfte synspunkterne i artiklen herover. Der bliver i regeringens lovforslag tale om at gå ud over den penge-ramme, der lå i den forkastede mæglingsskitse. Der bliver ikke mindre pension end aftalt. De to ekstra fridage, kaldet omsorgsdage af hensyn til ferielovens ordlyd, gives ud over mæglingsskitsens penge-ramme. Arbejdsgiverne skal betale i første omgang, men lovforslaget vil give arbejdsgiverne en modydelse i form af lavere sygebidrag til lønmodtagerne. Det vil formentlig sige, at statskassen kommer til at betale de yderligere fridage, i hovedsagen de strejkende lønmodtagere selv.

Ti gange ud af elleve gange har det nu været regering og folketing, der ved at gribe ind med lov har løst arbejdskampe siden anden verdenskrig. Det nuværende aftale-system ligger i ruin. Det siger man hver gang. Men selvsagt kommer konfliktens spild af milliarder til at tage sig latterlig ud, når arbejdskampen ikke i sig selv har nogen indflydelse. Kun på skrømt holder politikerne sig tilbage gennem godt en uges strejke-dage for så at gøre det modsatte af, hvad de sagde, de ville gøre.

© Poul Erik Søe 6. maj 1998

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside