Ja til Amsterdam-traktaten
koster arbejdspladser her

Dansk Industri lover juleaften fri igen, hvis vi siger ja
Intet vil mere sikre dansk beskæftigelse end et nej til Amsterdam-traktaten. Det kan man være sikker på, for Dansk Industri siger det modsatte.

Ifølge Jyllands-Postens tekst-tv på TV3 siger en række topledere sammen med Dansk Industri i et hæfte, at Danmark mister arbejdspladser, og at erhvervslivet vil få store problemer.

Det er grebet ud af den blå luft. Der er ikke eet ord i Amsterdam-traktaten, der handler om det. Det er bare topledernes Over-Danmark, der gentager, hvad de har sagt, hver gang vi skal stemme.

Intet har gavnet dansk erhvervsliv og dansk industri mere end det danske nej i 1992. Man sagde forud det stik modsatte. Men det danske nej har skabt stærkt øget tillid til Danmark og til dansk erhvervsliv i de øvrige EU-lande og i den øvrige verden. Man ved udmærket rundt omkring, at danskerne tænker selvstændigt, og det har øget tilliden.

Sandheden er, at efter det danske nej har dansk industri og erhvervsliv haft fremgang hvert eneste år. De sidste år har været helt forrygende for aktionærerne i dansk erhvervsliv. Efter arbejdskampen må man sige skamløst forrygende, fordi man ikke ville dele med arbejderne.

Nå Dansk Industri og de såkaldte topledere i Over-Danmark nu vil have os til at sige ja for beskæftigelsens skyld, så er det een gang til at love os fri juleaften.

Netop fordi Danmark har sagt nej i 1992, og fordi vi står uden for euroen, har Danmark skabt sig den lille bid af handlefrihed, der har givet klejner i kassen til erhvervslivet og mindsket arbejdsløsheden. I al økonomisk vurdering, også den mere uafhængige amerikanske, kommer vi ind blandt de allerførste i verden. Netop fordi vi sagde nej.

Man sang den falske melodi om, at hvis vi sagde nej, ville den danske valuta komme ud i kæmpemæssige vanskeligheder. Det var ganske enkelt usandt. Nationalbanken gjorde op bagefter, at Danmark havde tjent på sit nej og den deraf følgende valuta-uro.

Og beskæftigelsen er netop god i Danmark, fordi vi har sikret os en smule mere handlefrihed gennem forbeholdene. Det er det danske nej, der har medført knæk i ledigheden - og intet andet. Det gav tillid ikke bare ude i verden, men tillid til os selv.

Det er latterligt af såkaldte topledere at knytte beskæftigelsen sammen med en stillingtagen til Amsterdam-traktaten, dels fordi den slet ikke handler om de emner, ligesom den ikke med et ord handler om Østlandenes optagelse, dels fordi netop det mest ja-sigende folk i EU, tyskerne, har den største ledighed.

Tyskland har over fire millioner arbejdsløse. Det er følgen af altid at stå ret over for topledere og magthavere. Tysklands arbejdsløshed toppede endda påny her lige efter årsskiftet.

Det var Dansk Industris topledere, der opfandt den ekstra frihed på juleaftensdag, hvor de fleste alligevel havde fri. Nøjagtig lige så indholdsløs er deres vrøvl om arbejdsløsheden. Det er ren skræk-kampagne. Ved at sige nej til Amsterdam-traktaten siger man også nej til den åndløse kreds af mennesker, der regner sig selv for top - men som viser sig aldrig at have ret.

Giv dem et gyldent håndtryk den 28. maj.

© Poul Erik Søe 14.5.98

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside