Forrådt af dem, som vagt burde være
Sang til folkestyrets festdag, skrevet i Tyrol
med titlen "Opsang for friheds-folket i Norden"
En medarbejder ved Århus Universitet, Hans Hauge, der stemmer ja i dag, er bange for Højskolesangbogen. Især den nye. Han mener, sangbogen er for unions-modstandere. Og han savner nogle af de sange, der var med i forrige udgave.

Enmandsavisen fejrer til hans ære, for folkestyrets festdag er jo både for ja-sigere og nej-sigere, folkeafstemningen med en af de sange, der stod i den gamle højskolesangbog, men som ikke er kommet med i den nye.

Sangen er skrevet af Bjørnstjerne Bjørnson, tilmed til "Danmarks forenede Venstre". Og af hensyn til ja-sigere må jeg skynde mig at sige, at den skam er skrevet udenlands, som det helst skal være. Den blev til i Tyrol i juni 1874.

Foragtet af de store, men elsket af de små,
sig er det ikke vejen, som det nye må gå?
Forrådt af dem, som vagt burde være, just af dem,
sig er det ikke sådan, at en sandhed står frem.
For folkestyre stå frem! stå frem!
for kirke, for skole, for frihed!
Forløs, hvad som venter i vintertåge,
i vanedvale, det venter på dig!
Stå frem, stå frem, stå frem!

Begynder som en susen i kornet sommerdag
og vokser til en brusen gennem skovenes tag, -
indtil at havet bærer med tordenrøst den hen,
da intet, intet høres, uden den, uden den.
For folkestyre stå frem! stå frem!
for kirke, for skole, for frihed!
Forløs, hvad som venter i vintertåge,
i vanedvale, det venter på dig!
Stå frem, stå frem, stå frem!

I goterfolkets kampe den nordre fløj vi tog;
vort fanetag er: folkeliv i frihed og tro.
Den Gud, som gav os landet og sproget og gav alt,
han findes i den gerning, hvortil folket blev kaldt!
For folkestyre stå frem! stå frem!
for kirke, for skole, for frihed!
Forløs, hvad som venter i vintertåge,
i vanedvale, det venter på dig!
Stå frem, stå frem, stå frem!

Den er det, vi vil løfte, vi mange og vi små,
i frygtløs kamp mod alle, som ej ville forstå. -
Begyndte som en susen i kornet sommerdag
og går nu alt som brusen gennem skovenes tag.
For folkestyre stå frem! stå frem!
for kirke, for skole, for frihed!
Forløs, hvad som venter i vintertåge,
i vanedvale, det venter på dig!
Stå frem, stå frem, stå frem!

Det vokse vil til storm, før end nogen det ved af,
med torden i sin stemme over endeløst hav.
Et folk, som føler kaldet, er jordens største kraft,
for den må alting falde, det stå højt eller lavt.
For folkestyre stå frem! stå frem!
for kirke, for skole, for frihed!
Forløs, hvad som venter i vintertåge,
i vanedvale, det venter på dig!
Stå frem, stå frem, stå frem!

Bjørnstjerne Bjørnson.

"Opsang for friheds-folket i Norden". Til "Danmarks forenede Venstre", Tyrol i juni 1874. Trykt i Høgsbros "Dansk Folketidende" 24. juli 1874. Tone: Kr. Videbæk

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside