Justitsminister Frank Jensen bliver
folketingets formand inden aften

Hemmelig aftale sikrer, at Amsterdam-traktaten tillader EU som politistat
Ligesom den mindst dydige taler mest om moral, er det siden Albertis tid skik i Danmark, at justitsministre ofte ender som lovbrydere. Seneste eksempel var Erik Ninn-Hansen.

I dag er det justitsminister Frank Jensen. Han har klart brudt ministeransvarligheds-loven ved at hindre folketinget i at få oplysninger om en hemmelig aftale, der gør EU til en politistat, som kan virke hen over landegrænserne uden at overholde de enkelte landes lovgivning.

Det er desuden skik, at når en dansk justitsminister kommer i klemme ved at bryde lovgivningen, så bliver han straks ophøjet til rigets fornemste embede, folketingets formand.

Det er selvsagt synd for Ivar Hansen, men den kinesiske krukkes lotto-lykketid er forbi. Ja-partierne bag Amsterdam-traktaten vil formentlig hurtigt kunne enes om, at med Frank Jensens lovbrud er der kun een vej tilbage - formandsstolen.

Frank Jensen blev i fjor i folketinget spurgt om det politimæssige indhold af Schengen-aftale, som Danmark tilsluttede sig ved nytår, og som - viser det sig nu - i strid med det danske forbehold over for overstatsligt retssamarbejde skal gøres til del Amsterdam-traktaten.

Frank Jensen optrådte som spøgefugl i folketinget sidste år. Der var ingen aftale om efterretningstjenesterne i EU. Der var intet skæg og ingen blå briller, som justitsministeren valgte at udtrykke det, da han tillagde spørgeren falske hensigter. Folketinget kunne jo af dokumenterne se, at der ikke var indeholdt aftaler af den slags, brovtede ministeren.

I går afslørede radioprogrammet Polaroid (Danmarks Radio 19.5.98), at Frank Jensen talte usandt og ikke gav alle oplysninger til folketinget, hvorved han overtrådte ministeransvarlighedsloven.

Da den hemmelige aftale om politiets efterretningstjenester desuden vedrører spørgsmålet om Danmarks selvstændighed, fordi fremmede efterretningstjenester får lov at virke her uden om landets lovgivning, er det tilmed en sag, som vil kunne indbringes for Højesteret. Det var jo det bemærkelsesværdige ved Højesterets nylige dom i EU-sagen, at Højesteret tiltog sig eller fastholdt at have ret til uden hensyn til EU-domstolen at afgøre spørgsmål, der vedrører Danmarks selvstændighed. Netop den hemmelige aftale krænker Danmarks selvstændighed.

Radioudsendelsen Polaroid kunne fremlægge den hemmelige aftale i går, og dens ordlyd er også af redaktionen lagt ud på internettet. Det er dygtigt journalistisk arbejde, der retter lidt op på den underlige ytringsfrihed, der i Danmarks Radio i denne måned er tillagt særlige kommentatorer, der ved et sært træf siger ja til Amsterdam-traktaten.

I DR2-udsendelsen "Før deadline" i aftes, hvor Frank Esmann prisværdigt tog bladet fra munden, blev det desuden afsløret, at justitsministeriet med trusler om op til seks måneder indespærring har prøvet at hindre en advokat i offentliggøre den hemmelige politi-aftale, der nu får gyldighed for EU gennem Amsterdam-traktaten. Justitsministeriet havde sendt truselsbrevet uden stempel og uden dato. Det ligner helt fax-skandalen i sammenhæng med tamil-sagen. Der var et yndigt land...

Det blev i udsendelsen "Før deadline" sagt lige ud, at landets justitsminister har løjet over for folketinget. Indholdet af den hemmelige aftale, der med Amsterdam-traktaten skal gælde for hele EU, blev betegnet som middelalder og enevælde - med mindelser om Geheimekabinettet, der nu er afløst af justitsministeriets hemmelige aftaler.

Ved et tilfælde var udenrigsminister Niels Helveg Petersen også i studiet. Han skulle ikke have sagt noget om afsløringen af den hemmelige aftale. Men man fik noget for sin farve-licens. Aldrig har den radikale udenrigsminister været så rød i hovedet. Og så febrilsk. Han prøvede at få Ole Krarup til at svare på noget, Kristeligt Folkeparti har sagt om Amsterdam-traktaten og folkekirken. Ministeren var gået til den forkerte fætter.

Man forstår så inderligt, at udenrigsministeren ville snakke udenom. Det er Niels Helveg Petersen, der - stik imod en vedtagelse i den radikale folketingsgruppe - i regeringen personligt har aftalt, at der ikke skal ske en uvildig undersøgelse af politiets efterretningstjeneste og afsløringerne af efterretningstjenestens skandaløse og grove krænkelser af demokratiet.

Nu forstår man bedre, at Niels Helveg Petersen forrådte sit eget partis vedtagelse om, at der skulle ske en uvildig undersøgelse. I regeringen har man vidst, at de krænkelser af demokratiet, som er sket i det danske efterretningsvæsen, bliver hverdag i EU. Der er i den aftale, danskerne nu skal lokkes til at godkende som del af Amsterdam-traktaten, frit lejde for den europæiske politistat, der kan forbryde sig mod de enkelte landes lovgivninger.

Det radikale Venstre fik i sin tid Arne Fogh Rasmussen til hastigt at forlade en ministerpost på grund af kreativ bogføring. Det skete alene med udtalelser i offentligheden. Intet folketingsmøde var nødvendigt. Arne Fogh Rasmussen kunne af udtalelser fra de radikale se, at der var flertal for mistilllid til ham. Og han skyndte sig væk fra minister-taburetten, før mistilliden blev udtalt i folketingssalen. Venstre-partilederens forseelse er for intet at regne mod Frank Jensens brud på ministeransvarlighedsloven. Hvis der er hæderlighed tilbage i Det radikale Venstre, så siger partiet fra nu og her.

Eller gælder demokratiets regler måske ikke, når der skal være folkeafstemning?

© Poul Erik Søe 20. maj 1998

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside