Skamløs propaganda
i TV2-morgennyheder

Uden blusel kører TV2-Nyhedernes redaktion videre med en skamløs ja-propaganda. Man har længe måtte have den mistanke, at en særudgave af den religion, der kalder sig internationalisering, har et særligt præstedømme i redaktionen.

Til morgen - klokken 7 og 8 - var hovednummeret en fremvisning af finansminister Mogens Lykketoft på en jernbanestation. Han sagde ikke, at toget var kørt. Der var ikke een nyhed i hans ord. Der var ikke nogen som helst journalistisk grund til at have finansministeren med. Han sagde blot, at det ville være en skam, hvis Danmark mister sin medindflydelse.

Man forestiller sig de dristige overvejelser på TV2-morgenredaktionen, før de valgte at lade finansministeren byde på dagens propaganda som rundstykker til kaffen i de små hjem. Der har jo da både været en journalist og en fotograf ude for at optage de rene ligegyldigheder, der ikke kan have andet formål end at lade en ja-siger i minister-dragt komme til orde i de såkaldte Nyheder.

I selve morgen-udsendelsen var der en samtale mellem en tilhænger og en modstander om noget, som Niels Helveg Petersen sagde for et par dage siden om kvinder og EU-afstemningen. Det er svært at se den nyhedsmæssige vurdering bag valget af det samtale-emne, hvis der da ligger en nyhedsmæssig vurdering til grund. Der blev absolut intet nyt sagt.

Klokken 8 gennemgik TV2-Nyhederne med omhu gamle tal fra Sonar og Jyllands-Posten om folkeafstemningens udfald. Det var skam sikkert, at der ville blive sagt ja.

TV2-Nyhederne havde ikke engang den dristighed at kigge i TV2's eget tekst-tv. Eller også har det passet dårligt ind i propagandaen. Her kunne man ellers fra Berlingske Tidende læse dagens nyhed, som er, at nej-sigerne har halet ind på ja-sigerne, så det nu står 47 procent til ja og 39 procent til nej. Helt andre tal end dem, den ny religion til nedkæmpelse af folks ret til at være folk har med i morgenbønnen.

Men hele taktikken er velkendt. Danmarks Radios Nyhedsudsendelse kl. 21 i aftes havde også taget propaganda-støvlerne på. Man lod Danmarks Radios Brüssel-korrespondent Poul Smidt vurdere, hvad et dansk nej ville betyde. Han optrådte fuldstændig som en ja-politiker. Uden hensyn til krav om uvildighed og alsidighed tordnede han løs med skræk-ord. Det overgik Uffe Ellemann Jensens form i tidligere afstemninger, men forskellen er selvsagt, at Ellemann Jensen ikke havde pligt til alsidighed.

Tallene viser, at det er vælgere i Socialdemokratiet, Venstre og Dansk Folkeparti, der er mest i tvivl om, hvorvidt de skal sige ja eller nej. Men i de medier, der har et afhængighedsforhold til statsmagten, er der ikke tvivl. Der skal bankes på plads. Demokratiet lider.

© Poul Erik Søe 26. maj 1998

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Tilføjelse:
TV2 Nyhederne kl. 9 gentog de gamle tal fra Sonar, som har lavet en meningsmåling for Jyllands-Posten og TV2. Redaktionen havde stadig ikke opdaget de nye tal på stationens eget tekst-tv, skønt de taler et helt andet sprog. Og finansminister Mogens Lykketoft stod stadig på Albertslund station, og han syntes stadig, at det ville være forfærdelig ærgerligt, hvis vi ikke skulle fortsætte med at gøre vore synspunkter gældende. Man må sige, at morgen-redaktionen har gjort en ihærdig, opsøgende indsats for folkeoplysningen. De har simpelthen ligget vandret til morgen for at skaffe ordentligt nyt om folkeafstemningen. Vandret for magthaverne selvsagt i udstrakt tilbedelse på Albertslund station.

Enmandsavisens forside