Hvor bestiller man
billet til borgerkrigen?

Politiet medarrangør af storstilet borgerkrig natten efter 28. maj
Valg og folkeafstemninger giver altid meget at lave. Man skal have stemmeurnerne set efter og tømt for edderkopper. Der skal trykkes nye skilte med ord om, at man kan få sin stemmeseddel byttet, hvis man har sat krydset forkert. Og der skal bestilles smørrebrød eller gule ærter med valgflæsk til de tilforordnede. Skikkene er forskellige fra egn til egn, men valg og folkeafstemninger hører til folkestyrets festdage.

Det siger Københavns politi også. Traditioner er gode at have. Så Københavns politi mener, at skikken fra natten efter 18. maj 1993 med kamp på Nørrebro skal fortsætte. Derfor er politiet nu medarrangør af en borgerkrig natten efter folkeafstemningen om Amsterdam-traktaten 28. maj. Man kan allerede nu bestille billetter hos politiet, som har hele tilrettelæggelsen klar.

Man kan læse i Berlingske Tidende, at der er sendt en specialgruppe til træning. Det handler formentlig om denne gang ordentligt at indlære, at politifolk skal skyde efter demonstranternes ben. Manglende specialtræning sidste gang gjorde jo, at mennesker på gaden blev ramt helt tilfældige steder på kroppen. Det er selvsagt ikke vigtigt, hvor man rammer, men man må give politiet ret i, at det med benene ser mere specialtrænet ud.

Nogen vil måske mene, at politiet bør specialtrænes i kun at ramme modstanderne af EU. Men det svære ved danske folkeafstemninger er jo, at dem, der stemmer nej den ene gang, stemmer ja den næste. Det vil derfor forhøje stemningen på folkestyrets festdag, om politiet ved en særlov får ret til inde i stemmeboksen at blåstemple dem, der siger nej, på venstre kind. Man kunne også påbyde nej-sigerne at gå med korte bukser. Det er jo da i maj du søde milde, vi skal stemme. Og så kan politiet stemple en skydeskive på venstre lår, så man er fri for at skyde vildt ud i luften.

Berlingske Tidende ved ifølge Danmarks Radios tekst-TV (27.3.98), at "politiet  er ved at være klar med en plan, hvorefter specialgruppen i første omgang skal nå frem til de sårede blandt demonstranterne". Så der er i hvert fald ingen tvivl om, at der bliver sårede. Men det er en mærkelig ændring af den skik, politiet så gerne vil holde i hævd, at man denne gang kun regner med sårede blandt demonstranter. Dommene i sagerne sidste gang viste, at man også ramte helt tilfældige mennesker, som bare kom forbi. Det bør ikke ændres, for skal der være borgerkrig, må det være enhver borgers gode ret at være skydeskive for politiet.

27 procent flere end tidligere vil ifølge Radioavisen kl. 14 i dag være politibetjente. Det viser ansøgningerne. Det lover en rigtig god nat efter den 28. maj, fordi det hele så ikke skal overlades til de specialtrænede. Der vil være masser af ukyndige politifolk lige som sidst, og traditionen tro vil de fleste af de ukyndige nok være på ledende poster.

Stigningen i tilgangen til politiet må formentlig først og fremmest tilskrives, at man nu kan komme på video, når man deltager i borgerkrige. Politiet er ved at øve særlige videoovervågnings-enheder, der skal filme slagets gang. Man må gå ud fra, at det kun handler om nærbilleder. Det var jo politiets optræden sidst, der var tvivl om - ikke demonstranternes, uromagernes og de tilfældigt forbipasserende. Det er der jo forlængst dom for. Mens vi stadig venter på endnu en forsinkelses-undersøgelse af politiets optræden.

Det rigtige vil selvsagt være, at man gør undersøgelses-kommissionen til et fast udvalg. Når politiet mener, vi skal have borgerkrig ved hver afstemning, så kan man ikke have nye undersøgelser, som skal aftales hver gang. Kunne man ikke gøre Birte Weiss til formand for det faste udvalg? Hun er jo vant til lodtrækningens tilfældighed og vil have fuld forståelse for, at politiet skyder tilfældige borgere, når folkestyret nu har festdag. Der skal selvfølgelig også for det faste udvalg være pligt til kun at komme med redegørelser, som ikke indeholder hele svaret, så man altid er sikker på en ny undersøgelse, indtil festarrangørerne er gået af, døde eller sagerne forældet.

I hvert fald er der udsigt til borgerkrig, og hvis man vil med på videoen fra første færd, skal man sikre sig billetter i tide. Det forlyder, at CNN også kommer for at følge folkestyrets festdag. De skal jo være klar til at bringe statsminister Poul Nyrup Rasmussens erklæring lige som sidste gang om, at han står bag politiet. Det er også et godt sted at stå, hvis man ikke vil med på videoen.

Man må håbe med politiet i København, at dets mange forberedelser virkelig bærer vand. Der er i hvert fald god grund til at slutte op om det politi, der altid er med på en god kamp. Det er opmuntrende for kampstemningen at vide, at politiet er så godt i gang med træningskampene, skønt det er en vanskelighed, at de ikke har nogen at træne imod. Burde man ikke, når man alligevel skal til at lave særlov, indføre en pligt for sofavælgerne, som bliver hjemme på selve den spændende dag. Der kunne - selvsagt ved lodtrækning - udvælges sofavælgere til træningskampe med politiet, og på den måde får vi ikke bare et bedre politi, men glæder også sofavælgerne, der ellers let kan føle sig sat udenfor. Det er selvsagt uheldigt, at sofavælgere ofte ligger ned, men her er det jo netop meningen med det hele.

Desværre har vi jo pressefrihed i Danmark, men man kan da godt stilfærdigt tillade sig at ønske, at Morgenavisen Jyllands-Posten også optrykker den herlige ledende artikel fra sidste gang med den kloge og velovervejede overskrift: "Nej-sigernes sande ansigt".

Bladet kunne måske endda optrykke artiklen et par dage før folkestyrets festdag, så den halvdel af folket, der er nej-sigere bliver klar over, hvad politiet venter af dem. Der er jo desværre alt for mange nej-sigere, der ikke tidligere har vist deres ansigt, men kun spist pølser, drukket en bajer eller nuppet et stykke wienerbrød på sådan en afstemningsaften. Det hører ingen steder hjemme - man må ud. Vi kan ikke til ingens verdens nytte have et specialtrænet korps af politifolk med den festligste ukyndige ledelse plus en hel videoovervågnings-enhed for så at opleve, at der ingen kommer at slås med.

Nej, ud på gader og stræder, om det så skal være med wienerbrød i hånden. Og ikke bare i København. Også i Næstved, Nykøbing Mors og Otterup. Ja, hvorfor ikke Otterup. Natten er vores egen, siger de fynske piger. Det siger politiet også. Så lad os aftale det. Uden for hallen i Otterup kl. 23,15! Skidt med landsresultatet. Det er borgerkrigen, det handler om.

© Poul Erik Søe 27. marts 1998

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside