Der gik en engel
gennem vandrehallen

Nødløsning er del af regeringens værdigrundlag

Efter at have talt om voksenundervisning, uddannelse, film, teater, billedkunst og idræt sagde statsminister Poul Nyrup Rasmussen i dag i sin åbningstale til folketinget efter valget ord, han ikke plejer at bruge:

"Og jeg vil også gerne i dag understrege, at den danske folkekirke fortsat for regeringen er et bærende led i vort samfunds værdigrundlag."

Med et udtryk fra Blæksprutten om en af Det konservative Folkepartis mange skiftende partiledere, Christmas Møller, kunne man sige om statsministerens ord: "Der gik en engel gennem folketingets vandrehal".

Nu kan man jo sige, at med et flertal, der ikke er hjemme det meste af tiden, har regeringen brug for en hjælpende Guds hånd under sig. Men det er jo ikke derfor, det bliver sagt. Men ene og alene, fordi de særkristnes kristelige folkeparti lige netop er kommet over spærregrænsen. Der kan blive brug for deres fire stemmer af og til, og så må en statsminister hellere sige lidt kirkeligt, der smager om ikke af engel, så af fugl.

Ordene er i sig selv vrævl, som Grundtvig udtrykte det. Det er lidt svært at se, hvad en ingeniør ville stille op med "et bærende led i grundlaget", da det vel er grundlaget, der bærer. En del af det bærende grundlag, kunne man have sagt. Men det sære ordvalg skyldes selvsagt, at statsministeren vil sige noget uden at sige noget.

Han kunne ikke sige, at samfundet bygger på kristendommen, for så havde resten af talen været overflødig. Han kunne med dronning Margrethe have sagt "Gud bevare Danmark". Men dermed ville ordene afsløre, at han ønskede at hæve sig selv derop, hvor han tror, han er. Og desuden ville et "Gud bevare Danmark" let kunne tolkes som skadeligt for et ja til Amsterdam-traktaten.

Altså siger den mand, som albuer og valg-skæbnen har sat som landets statsminister, at folkekirken er en bærende del af samfundets værdigrundlag. Det kunne kristendommen være, selvom alle forsøg på det taler imod tanken. Folkekirken kan ikke. Af den enkle årsag, at folkekirken ikke er et værdigrundlag, men en borgerlig indretning. Folkekirken er ikke og har aldrig skullet være samfundets værdigrundlag. Folkekirken er samfundets egen praktiske indretning af forholdet mellem stat og kirke.

Folkekirken er ikke udtryk for kirkens enhed eller en entydig tro som værdigrundlag, men er netop skabt for at rumme vidt forskellige værdigrundlag ud fra modsat rettede tolkninger af kristendommen. Folkekirken er en nødløsning, fordi intet folketing til nu har kunnet indfri 1849-grundlovens ord om at ordne kirkens forhold ved lov.

Næh, statsministerens kirkesnak efter filmen, billedkunsten og idræt var bare fyldord - een sætning til det, han kalder et bærende led i samfundets værdigrundlag. Statsministerens egentlig værdigrundlag hedder internationalisering, og Gud staves gEUd, og når den afgud kommer på tale, så er statsministeren forkyndende. EU fører os lige ind i fuldkommenheden og bæredygtighedens evighed. Når de ord skal siges, så har han hjertet med. Men ikke folket.

© Poul Erik Søe 25. marts 1998

Gengivelse af artikler fra enmandsavisen er tilladt, når kilden oplyses.

Enmandsavisens forside